Paieška

Popiežius Pranciškus ir A. Skorka Popiežius Pranciškus ir A. Skorka 

Popiežiaus laiškas rabinui A. Skorkai

Tikėjimo žmonės gali ir turi ginti žmogaus teises visose gyvenimo situacijose, pažymėjo popiežius Pranciškus laiške sveikinamas ilgametį draugą ir vieną iš garsiausių Argentinos žydų bendruomenės lyderių, rabiną Abrahamą Skorką.

Popiežiaus sveikimo laiškas buvo perskaitytas trečiadienį, gegužės 10 d. Trnavoje, Slovakijoje, garbės daktarato suteikimo rabinui A. Skorkai iškilmingo akademinio akto metu. Trnavos katalikų universiteto teologijos fakultetas pagerbė A. Skorką garbės daktaro vardo suteikimu už jo indėlį puoselėjant žydų ir krikščionių santykius ir tarpreliginį dialogą bei ugdant pakantumo dvasią mokslo ir švietimo sferose.

Popiežius reiškė padėką už ilgametės asmeniškos draugystės su rabinu A. Skorką dovaną, prisiminė turiningus pokalbius su rabinu apie jo publikacijose gvildenamas draugystės tarpreliginio dialogo baruose temas. Pranciškus, be to, prisiminė, kad 2021 m. savo apaštališkojo vizito Slovakijoje metu Bratislavoje susitiko su Slovakijos žydų bendruomenės atstovais. Pasak popiežiaus, tokie susitikimai atveria duris vaisingų bendrų santykių vystymui.

Paminėjęs, kad Trnavos miestas žydams primena skaudžią praeities istoriją, popiežius pažymėjo, jog rabino A. Skorkos dalyvavimas akademinėje iškilmėje Trnavoje yra sveikintinas atverčiamo naujo istorijos puslapio, kurio pasauliui taip labai reikia, simbolis.

Tikėjimas dažnai amžių eigoje buvo manipuliuojamas siekiant politinių ar ekonominių tikslų, o tai gali tik sumenkinti pagarbą religinėms vertybėms. Popiežius pastebėjo, kad rabinas A. Skorka savo ilgametėmis pastangomis visuomet siekė pabrėžti, kad autentiškas savo religinių tradicijų puoselėjimas ir pagarba žmogaus teisėms neturi vienas kitam prieštarauti. Be to, jis visai pagrįstai stengėsi įrodyti, kad tikėjimo žmonės gali ir turi ginti žmogaus teises visose gyvenimo situacijose.

Viliuosi, pridūrė Pranciškus, kad įsipareigojimas dialogui, teisingumui ir taikingam sugyvenimui vis labai paženklins santykius tarp visų vyrų ir moterų, kad ir kokie būtų jų religiniai įsitikinimai.

Popiežius užtikrino, jog meldžiasi, kad džiugi garbės daktaro vardo suteikimo A. Skorkai proga ypač padės sustiprini žydų ir krikščionių santykius ir tarpreliginį dialogą.

XVII a. jėzuitų įsteigtas Trnavos katalikų universiteto teologijos fakultetas, kurio būstinė yra Bratislavoje, ypatingą dėmesį skiria dialogui su judaizmu. Neseniai Jėzaus draugijos dvasininkų vadovaujamame teologijos fakultete lankėsi kardinolas K. Kochas, Šventojo Sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, dalyvavęs fakulteto akademinėje programoje „Atverkime duris“. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 10, 14:13