Paieška

Gegužės 10-ąją minima Koptų ir katalikų draugustės diena Gegužės 10-ąją minima Koptų ir katalikų draugustės diena 

Kad turėtume drąsos eiti pirmyn, kartais reikia pažvelgti atgal

Knyga „Katalikų Bažnyčia ir Koptų Ortodoksų Bažnyčia. 50–asis Pauliaus VI ir Šenūdos III susitikimo jubiliejus (1973–2023)“ yra dokumentų rinkinys apie reikšmingesnius koptų ir katalikų suartėjimo ir dialogo momentus. Bendrą pratarmę knygai parašė popiežius Pranciškus bei koptų patriarchas popiežius Tavadrosas II.

„Mūsų Bažnyčioms tęsiant kelionę visiškos bendrystės link, svarbu visada žvelgti į ateitį. Kaip ir apaštalas Paulius, „veržiamės pirmyn“(Fil 3, 13), ir sveikai nekantraudami širdyje dėl vienybės, turime nenustoti savęs klausti: „quanta est nobis via“ – kiek toli dar turime nukeliauti?“, – rašoma bendroje pratarmėje.

„Tačiau ekumeninėje kelionėje kartais reikia atsigręžti atgal. Gundomi nusivylimo turime atgauti viltį remdamiesi prieš mus ėjusių vienybės pradininkų įkvėpimu ir užsidegimu. Taip pat turime dėkoti Dievui, prisimindami jau žengtus žingsnius ir nueitą atstumą, kurie dažnai yra daug reikšmingesni, nei įsivaizduojame. Būtent toks ir yra šios knygos tikslas“, – pažymi popiežius Pranciškus ir patriarchas Tavadrosas II. Pratarmėje paminimi kai kurie reikšmingiausi momentai.

Vienas iš pirmųjų, svarbiausių ir daug vaisių davusių dokumentų buvo Bendra kristologinė deklaracija, popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Šenūdos III pasirašyta 1973 metų gegužės 10-ąją. Su jos paskelbimu buvo padėtas taškas penkiolika amžių – nuo Chalkedono Susirinkimo – užsitęsusiai kontroversijai. Tai leido sukurti bendrą katalikų ir koptų komisiją, kuri 1979 metais paskelbė drąsius ir inovatyvius Katalikų Bažnyčios ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios vienybės paieškos principus, patvirtintus Jono Pauliaus II ir Šenūdos III parašais. 2003 metais ši komisija virto Katalikų Bažnyčios ir Rytų Ortodoksų Bažnyčių šeimos teologinio dialogo ir suartėjimo vieta.

Jų pirmajame susitikime, primena Pranciškus ir Tavadrosas II, įvykusiame 2013 metų gegužės 10-ąją Romoje, nuspręsta įsteigti tądien minimą kasmetinę Koptų ir katalikų draugystės dieną

„Kaip galima matyti, mūsų iškilių pirmtakų susitikimas nenustoja duoti vaisių. Tegul šio ir vėlesnių įvykių atminimas ir toliau įkvepia mūsų ekumeninę kelionę, atsiliepiančią į Kristaus maldą „kad visi būtų viena“ (Jn 17, 21)! Tegul broliška meilė ir draugystė, vienijanti mūsų Bažnyčias, ir toliau auga iki tos palaimintos ir trokštamos dienos, kai galėsime drauge švęsti prie to paties altoriaus ir gerti iš tos pačios taurės, „kad pasaulis įtikėtų“!“, – linkima popiežiaus Pranciškaus ir Tavadroso II pratarmėje knygai apie katalikų ir koptų dialogo penkiasdešimtmetį. (RK / Vatican News)  

 

2023 gegužės 09, 12:37