Paieška

Jėzus išvaro piktąją dvasią Jėzus išvaro piktąją dvasią  (©ruskpp - stock.adobe.com)

Popiežius: velnias gali patekti ir į Dievo šventyklą

Bažnyčios aktualijų apžvalgininko ir italų televizijos žurnalisto Fabio Marchese Ragona veikale apie apsėdimus „Egzorcistai prieš šėtoną“ pristatytas autoriaus pokalbis su popiežiumi Pranciškumi. F. M. Rangona kovo 11 d. knygynuose pasirodžiusiame, leidyklos „Piemme“ išleistame veikale teiravosi popiežiaus apie jo patirtis egzorcismų sferoje – apie apsėstuosius, velnio išvarymo patirtis, apie piktojo užpuolimus – taip pat Vatikane.

„Ir ar reikia bijoti velnio?“ – tai buvo dar vienas iš autoriaus klausimų popiežiui, kuris patikino, kad velnias visada siekia žmogus prapulties, tačiau jei yra meldžiamasi, jo pastangos beviltiškos.

Pokalbis prasideda nuo pasakojimo apie vienos velnio apsėstos vienuolės liudijimą. Popiežius sakė, kad asmeniškai nesusipažinęs su šiuo atveju ir todėl negali jo įvertinti, tačiau patikino, kad tikrai gali suerzinti velnią, nes stengiasi sekti Viešpačiu ir daryti tai, ką sako Evangelija. O tai velnią erzina. „Jis aiškiai patenkintas, kai padarau kokią nuodėmę. Jis visada siekia žmogus prapulties, tačiau jei yra meldžiamasi, jo pastangos bergždžios“, – sakė popiežius.

Paklaustas apie asmeninius susidūrimus su demonų apsėstaisiais, popiežius sakė, kad buvo keli atvejai Buenos Airėse, kai į jį – tuomet vietos arkivyskupą – kreipėsi žmonės, manę esą velnio apsėsti. Jis juos nukreipė pas du kunigus egzorcistus, kurie vėliau sakė jam, kad keli iš jų tikrai buvo velnio apsėdimo aukos, o kiti kentėjo nuo apsėdimo įsivaizdavimo, o tai yra visai kas kita, nes velnias nebuvo įsiskverbęs į jų kūną. Svarbu tai patikslinti, pažymėjo Pranciškus. Jis pripažino, kad popiežiaujant jam neteko daryti egzorcismų, bet, jei reikėtų, kreiptųsi pagalbos į patyrusius egzorcistus.

Anot veikalo autoriaus, kai kurie žmonės yra sakę, kad Benediktas XVI patyrė velnio puldinėjimus, kentėjo, tačiau atlaikė. Autorius priminė ir tai, kad 1972 m. popiežius šv. Paulius VI pasakė, kad šėtono dūmai įsiskverbė į Dievo šventyklą. Taigi klausimas: ar velnias gali veikti Vatikane ir puldinėti popiežių?

„Demonas tikrai mėgina puldinėti visus, ypač taiko pulti turinčius daugiau atsakomybės Bažnyčioje ir visuomenėje. Jėzus irgi buvo gundomas. Atminkime ir apaštalo Petro atvejį, kai Jėzus jam pasakė „Eik šalin, šėtone!“  Ir popiežius gali būti piktojo puldinėjamas. Esame žmonės ir jis visada mėgina pulti. Tai skaudu, tačiau prieš maldą jis negali nieko.“

Komentuodamas Pauliaus VI išsakytas mintis, Pranciškus pripažino, jog tai tiesa, kad velnias gali įsiskverbti ir į Dievo šventyklą, kad pasėtų rauges ir vienus su kitais supriešintų. „Supriešinimas ir užpuolimas visada yra velnio darbas. Jis siekia apsėsti, kad sugadintų žmogaus širdį ir protą. Vienintelis išganymas yra sekti Kristaus nurodytu keliu“, – sakė popiežius.

Ar reikia bijoti velnio?

Popiežius patikino, kad yra labai pavojingų demonų, juos pavadino išprususiais velniais. Luko evangelijoje Jėzus apie juos taip pat kalba: išvaroma piktoji dvasia klaidžioja dykvietėje, paskui, neturėdama ką veikti, ilgisi sugrįžti ten, iš kur buvo išvaryta, tačiau sugrįžta ne viena, o su kitais piktais demonais ir klastingai vėl ten pat apsigyvena.

„Siela, kuri nebesirūpina sąžinės apskaita, to nė nepastebi. Arba dėl dvasinio drungnumo juos įsileidžia. Supasaulėjęs dvasingumas visus šiuos dalykus pridengia. Nėra išeities: demonas naikina – tai per karus ir neteisingumus atvirai, tai mandagiai, labai diplomatiškai, kaip kad pasakojo Jėzus. Reikia dvasinio atpažinimo“, – sakė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 11, 12:30