Paieška

Popiežiaus audiencija piligrimams iš Kremos vyskupijos Popiežiaus audiencija piligrimams iš Kremos vyskupijos  (Vatican Media)

Popiežius prašo melstis už kenčiantį Mianmarą

Popiežius šeštadienį per audienciją patikino, kad meldžiasi už kenčiantį ir jam labai brangų Mianmarą, kuriame jau beveik dvejus metus vyksta daug aukų pareikalavęs pilietinis karas. Pranciškus prašė audiencijos dalyvių iš šiaurinės Italijos Kremos vyskupijos, Lombardijos regione, melstis ir prašyti Dievą taikos malonės Mianmarui.

Audiencija surengta minint garsaus misionieriaus iš Kremos vyskupijos, Mianmare mirusio kankinio, palaimintojo kun. Alfredo Cremonesi (1902–1953) mirties 70-ąsias metines. Audiencijoje, be Kremos vyskupo ir merijos, parapijų ir bažnyčių atstovų, dalyvavo vyskupijos globojamų Bažnyčių atstovai, Mianmaro seminaristai iš Taungngu vyskupijos ir Popiežiškųjų Misijų instituto vadovas.

Popiežius išsamiai apžvelgė veiksmingą ir vaisingą misionieriaus kun. A. Cremonesi, kuris 2019 m. buvo Pranciškaus dekretu pripažintas kankiniu ir paskelbtas palaimintuoju, veiklą Mianmare, jo atkaklias pastangas bet kokia kaina darbuotis dėl jam pavestų žmonių gerovės, tikinčiųjų ir netikinčiųjų, katalikų ir nekatalikų.

Misionieriaus gyvybę nunešęs kraštutinis smurtas nesustabdė jo dvasios ir nenutildė jo balso, sakė popiežius, prisimindamas kitus pal. A. Cremonesi pėdomis nuėjusius misionierius iš Kremos, įskaitant Nigeryje ir Malyje pagrobtą, dvejus metus kalintą ir vėliau išlaisvintą misionierių t. Pierluigi Maccalli. Popiežius prisiminė, kad Kremos tikintieji tikrai labai intensyviai meldėsi už jo išlaisvinimą, tačiau patikino, kad pal. kun. Alfredo misionieriškas balsas skirtas ne tik misionieriams. „Jis skirtas taip pat visiems jums, jūsų žodžiams, bet ypač jūsų krikščioniškosios bendruomenės gyvenimui“. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 15, 11:58