Paieška

Šv. Petro aikštė sekmadienį Šv. Petro aikštė sekmadienį  (ANSA)

Popiežius: „Penktadienį keliausiu į Vengriją. Palydėkite mane malda“

Sekmadienio vidudienį, po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos velykinės antifonos „Regina Caeli“, popiežius kreipėsi į Vengrijos katalikus, pas kuriuos lankysis nuo penktadienio iki sekmadienį, taip pat visų paprašė melstis už šią jo kelionę.

„Penktadienį trims dienoms vyksiu į Budapeštą, Vengriją, ir užbaigsiu kelionę, kurią pradėjau dalyvaudamas 2021 m. ten vykusiame Tarptautiniame eucharistiniame kongrese. Tai bus kelionė į Europos centrą, virš kurio pučia lediniai karo vėjai, o daugybės perkeltųjų žmonių likimas kelia neatidėliotinų humanitarinių klausimus, – sakė Pranciškus ir tęsė: – Tačiau dabar norėčiau su meile kreiptis į brolius ir seseris vengrus, nes nekantriai laukiu, kada galėsiu juos aplankyti. Žinau, kad mano atvykimui labai rengiatės. Iš visos širdies jums už tai dėkoju. Visų prašau lydėti mane šioje kelionėje savo maldomis.“

Popiežius taip prašė neužmiršti brolių ir seserų ukrainiečių, vis dar kenčiančių dėl karo. Padėtis Sudane tebėra labai rimta, pridūrė Pranciškus ir dar kartą paragino atsakinguosius kuo greičiau nutraukti smurtą ir grįžti į dialogo kelią, o visus – melstis už taiką toje šalyje.

Popiežiaus kalboje po sekmadienio vidudienio maldos buvo paminėti penki nauji palaimintieji, paskelbti Paryžiuje šeštadienį. „Šie apaštališkojo uolumo gaivinami kunigai ištikimai liudijo tikėjimą iki kankinystės.“ Šeštadienį buvo minima ir Pasaulinė Žemės diena. „Tikiuosi, – sakė Pranciškus, – kad įsipareigojimą rūpintis kūrinija visada lydės solidarumas su vargingiausiais žmonėmis.“ (jm / Vatican News)

2023 balandžio 23, 13:09