Paieška

Popiežiaus audiencija JAV katalikų draugijai Popiežiaus audiencija JAV katalikų draugijai  (Vatican Media)

Popiežius: padarykime Dievo gailestingumą matomu

Trečiadienį popiežius Pranciškus susitiko su JAV katalikų labdaros draugijos delegacija – „Catholic Extension Society“, lydima Čikagos arkivyskupo kardinolo Blaise Joseph Cupich. Ji buvo įsteigta 20 amžiaus pradžioje, kad padėtų katalikų šeimoms žemyno gilumoje, kurioms trūko visko – ir sielovadinės globos, ir išteklių, mat pagrindinės katalikų bendruomenės buvo susibūrusios miestuose prie vandenynų. Šiandien draugija vykdo labdaringą veiklą ir už JAV ribų.

„Susitikimas su jumis man suteikia progą nuoširdžiai padėkoti už įsipareigojimą remti misijų vyskupijas, rūpintis stokojančių ir silpniausiųjų poreikiais“, – sakė popiežius susitikimo dalyviams, kuriuos pasveikino prieš trečiadienio bendrąją audienciją.

Pasak popiežiaus, Bažnyčiai itin svarbu įsiklausyti į esančių visuomenės paraštėse balsus tuo metu, kai ji stengiasi eiti sinodiškumo keliu. Bažnyčia turi suteikti balsą tiems, kurie dažnai jo neturi, liudyti kiekvieno asmens orumą, išgirsti ir įtraukti visų patirtis bei perspektyvas.  

Popiežius Pranciškus palygino Bažnyčią su dideliu gobelenu, nuaustu iš  tautų, kalbų, kultūrų siūlų. Visi siūlai skirtingi, tačiau Šventosios Dvasios veikimu sudaro harmoningą vienybę.

„Brangūs bičiuliai, raginu jus ir toliau darbuotis pagal Dievo stilių. Dievo stilius niekada nėra atstumas, nejautrumas, abejingumas. Priešingai, tai artumo, užuojautos ir švelnumo stilius“, – sakė Pranciškus. Toks stilius, pasak jo, padeda suprasti, kad Viešpats nori prisiartinti prie mūsų gyvenimo ir užjaučia tuos, kuriems sunku. Jis savo meile kviečia užmegzti ryšį su juo ir matyti savo artimą kaip brolį arba seserį.

„Todėl Bažnyčia dėkinga už kiekvieną broliškos meilės ir rūpinimosi vargstančiaisiais veiksmą, nes tokiu būdu meilus Dievo gailestingumas tampa matomas, o visuomenės audinys yra stiprinamas ir atnaujinamas“, – pridūrė popiežius. (RK / Vatican News)

2023 balandžio 26, 14:31