Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius oblatams: kaip Jėzus, būkite kiekvieno žmogaus broliai

Popiežius penktadienio (balandžio 14 d.) audiencijoje priėmė Vyskupijų brolius oblatus, su kuriais pabendravo betarpiškai, parengtos kalbos nepasakė, o įteikė tekstą. Raštu įteiktoje kalboje popiežius kvietė savo tarnystę priimti kaip dovaną ir džiaugsmą. Tai yra tarnystė, vykdoma ne rampos šviesoje, visų matoma ir giriama, o paslėpta, nuolanki, kartais net ir žeminanti, sakoma popiežiaus kalbos tekste.

„Kai Mergelė Marija skubiai išėjo padėti savo giminaitei Elzbietai, ten nebuvo jos laukiančių fotografų, žurnalistų. Niekas nežinojo apie apsilankymą. Būtent čia glūdi džiaugsmo dingstis: kad apie tai žino vien tiktai Viešpats. Tai – tarnystės palaiminimas“, – pažymėjo popiežius.

Brolybė, oblatija (savęs dovanojimas tarnystėje) ir vyskupiškumas – tai graži gyvenimo programa, patikino popiežius Vyskupijų brolius oblatus. Jis pasidžiaugė galįs asmeniškai susitikti su pašvęstaisiais broliais, pažymėdamas, kad jų buvimo Bažnyčioje liudijimas yra vertas naujo dėmesio, yra vertas būti iš naujo atrastas. „Jūs esate nedidelis, bet svarbus, ir, sakyčiau, nepamainomas ženklas Bažnyčios pašaukimų mozaikoje.“

„Visų prima esate konkretaus gyvenimo būdo, brolybės pagal Evangeliją ženklas, nes taip primenate Jėzų, kuris gyveno šiuo matmeniu – būti broliu kiekvienam žmogui, visuotiniu broliu.“

„Taip pat esate savęs dovanojimo tarnaujant (oblatijos) ženklas – Kalkutos Motinos šv. Teresės žodžiais, tai yra džiaugsmas tarnauti. Paslėpta, nuolanki, net žeminanti tarnystė yra kelias, kuriuo turi eiti kiekvienas krikščionis. Tačiau jums oblatija yra charizma“, – priminė Vyskupijų oblatams popiežius. Anot jo, šitaip gyvenantiems Šventoji Dvasia dovanoja vidinį džiaugsmą.

Trečias ženklas, tęsia Pranciškus, yra Vyskupijų oblatų ištikimas ryšys su tarnystės vieta. „Kartais norime išgelbėti pasaulį, o Dievas tau sako: būk ištikimas tau pavestai tarnystei, asmenims, darbams savo krašte, savo tautoje, savo vyskupijoje. Jūsų tarnystė vyskupijai yra šios ištikimybės mokykla, o jūs tai darote kaip broliai oblatai.“ (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 14, 12:50