Paieška

Audiencija Popiežiškajam fondui Audiencija Popiežiškajam fondui  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: finansiniai skandalai kenkia Bažnyčios geram vardui

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jus, kurie atstovaujate fondui, padedančiam Petro įpėdiniui vykdyti savo visuotinę tarnystę, penktadienio, balandžio 21 d., rytą popiežius Pranciškus kreipėsi į prieš tris su puse dešimtmečio JAV įkurto Popiežiškojo fondo vadovybę.

Popiežiškasis fondas – tai 1988 m. JAV įkurta organizacija, kuri remia įvairius Katalikų Bažnyčios projektus bei paties popiežiaus misiją. Nuo įkūrimo fondas finansavo daugiau kaip 2 tūkst. projektų, kuriems skyrė daugiau kaip 200 mln. dolerių. Popiežiškasis fondas parėmė 170 bažnyčių ir koplyčių, 400 kunigų seminarijų, 270 vienuolynų ir 100 mokyklų statybą arba išlaikymą.

Sveikindamas fondo vadovus ir atstovus popiežius Pranciškus iškėlė du aspektus, svarbius tiek šio fondo veikimui, tiek ir popiežiaus misijai, kurią fondas remia, – tai vienybė ir skaidrumas.

Pirmasis aspektas – vienybės skatinimas. Deja, sakė Pranciškus, mūsų dienomis matome, kaip Bažnyčios vienybę žaloja susiskaldymas. Tai dažnai lemia ideologijos ir srovės, kurios, nors kartais ir turėdamos gerų ketinimų, galiausiai kuria Bažnyčios viduje partijas ir „klikas“, kurių nariai jaučiasi pranašesni už kitus. Šis pavojus nėra naujas. Jau šv. Paulius įspėja apie Jėzaus mokiniams gresiantį susiskaldymą ir pabrėžia, kad Bažnyčia yra pašaukta puoselėti vienybę įvairovėje, tai yra vienybę, kuri atsižvelgia į kiekvieno bendruomenės nario savitumą ir nereiškia suvienodinimo. Popiežius padėkojo fondui už paramą šitaip suprantamos vienybės ugdymui.

Antrasis labai svarbus Petro įpėdinio ir visos Bažnyčios misijos aspektas yra skaidrumas. Pranciškus priminė, kad pastaruoju metu Šventasis Sostas ėmėsi įvairių priemonių, siekdamas užtikrinti, kad jo institucijos skaidriai vykdytų savo tarnystę visuotinei Bažnyčiai. Tai ypač svarbu vykdant labdarą, kuri priklauso nuo daugelio žmonių visame pasaulyje geros valios ir dosnumo. Finansiniai skandalai, kilę dėl budrumo ir skaidrumo stokos, kenkia geram Bažnyčios vardui.

„Brangūs bičiuliai, dar kartą dėkoju už visas jūsų pastangas ir meldžiuosi, kad jums nestigtų uolumo remti veiklą, kurią vykdo Romos vyskupas, meile vadovaudamas visai Bažnyčiai“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 21, 12:02