Paieška

Audiencija piligrimams, atvykusiems padėkoti už savo kraštietės beatifikaciją Audiencija piligrimams, atvykusiems padėkoti už savo kraštietės beatifikaciją  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Audiencija piligrimams, atvykusiems padėkoti už savo kraštietės beatifikaciją

Palaimintoji Armida Barelli buvo moterų lyderystės bažnytinėje ir socialinėje srityse pavyzdys, sakė popiežius Pranciškus šeštadienį, balandžio 22 d., Šv. Petro aikštėje susitikęs su didele grupe piligrimų iš šiaurės Italijos, atvykusių padėkoti už šios moters – vienos Italijos katalikų universiteto steigėjų – beatifikaciją, įvykusią pernai balandžio 30 d. Milane.

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo pirmoje pusėje Italijoje gyvenusi palaimintoji Armida Barelli savo pavyzdžiu moko, kad būti apaštalais ir apaštalėmis reiškia būti pasauliečiais ir pasaulietėmis, aistringai įsipareigojusiais skelbti Evangeliją ir pagal ją gyventi, besirūpinančiais visų gerove, tiesiančiais brolybės kelius, dalyvaujančiais teisingesnės visuomenei kūrime. Pasak Pranciškaus, žvelgdami į palaimintosios biografiją matome, kaip drąsiai ji skaitė laiko ženklus ir su kokiu užsidegimu stengėsi atsiliepti į sparčiai kintančiame visuomenės gyvenime pasireiškiančiais iššūkius. Gana atsiminti jos pastangas, kad jaunos moterys galėtų gauti išsilavinimą, taip pat jos darbą, įdėtą į katalikų universiteto kūrimą. „Brangūs broliai ir seserys, – kalbėjo Pranciškus, – palaimintoji Armida padeda mums atpažinti esminius šiuolaikinio krikščionio bruožus – kūrybingumą, apaštališkąjį uolumą ir rūpinimąsi pasauliu. Kiekvienas gali pasinaudoti jos pavyzdžiu vykdydamas savo asmeninį pašaukimą. Tai yra brangus turtas mums visiems, visai Bažnyčiai.“ (jm / Vatican News)

2023 balandžio 22, 13:36