Paieška

Popiežius: tikinčiųjų bendrystė yra galingiausias būdas skelbti Evangeliją

Popiežius tebegyvena troškimu, išsakytu prieš 10 metų, kai buvo išrinktas Romos vyskupu ir visuotinės Bažnyčios ganytoju – popiežiumi: „Pradėkime šį ėjimą kartu: vyskupas ir tauta; eikime tarpusavio brolybės, meilės ir pasitikėjimo keliu“.

„Šis troškimas lydi mane per visus šiuos metus ir kartu yra mano linkėjimas jums“, – pasakė Pranciškus šeštadienį, kovo 25 d., kreipdamasis į kelis tūkstančius italų tikinčiųjų iš dviejų šiaurinio Rho miesto parapijų, Milano arkivyskupijoje.

Popiežius taip pat pasidalijo mintimis apie darbą parapijoje, atviravo, kad šešerius metus Argentinoje buvo parapijos klebonas.

„Parapija yra palaiminta vieta, į kurią einame, kad jaustumės mylimi. Tie, kurie beldžiasi į mūsų bažnyčių duris, labai dažnai labiau nei bet ko kito laukia svetingos šypsenos, priimančių rankų, jautrumu užsidegusių ir į susitikimą kviečiančių akių žvilgsnio. Žmonės be paliovos ateina su savo prašymais ir troškimais, o mes privalome be paliovos atverti jiems ne tik duris, bet ir langus. Kiekvienas parapijietis į parapiją atsineša ir savo naštą, ne tik kad pasidalijęs su kuo nors kitu ją palengvintų, bet ir kad pasidalytų su tuo susijusiais teigiamais dalykais“, – dalijosi mintimis Pranciškus.

Popiežius pasidžiaugė dviejų Rho parapijų gyvastingumu, puoselėjamu dvasiniu šv. Ambraziejaus palikimu ir prisirišimu prie šv. Karolio Boromiejaus XVI a. įkurtos Rho Sopulingosios Švč. M. Marijos šventovės. Pranciškus patikino, kad parapijų narių, įskaitant tuos, kurie negalėjo dalyvauti šeštadienio audiencijoje Vatikane, kartų, tarnysčių ir malonių įvairovė yra tai, kas sudaro Bažnyčios grožį.

Bažnyčia yra iš daugelio narių sudarytas kūnas, jie visi tarnauja vieni kitiems ir visus juos veikia ta pati Kristaus meilė. Kai Bažnyčia tokia nėra, ji nupuola į supasaulėjimą, į baisų klerikalizmą, sakė popiežius. Jis prašė prisiminti, kad būtent per šios įvairovės grožį ir turtingumą, taip pat bendrystės dėka, parapijiečiai neša Jėzų pasauliui. „Tai pats galingiausias būdas, kuriuo jūs skelbiate Evangeliją, galingesnis už žodžius“, – pažymėjo popiežius. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 25, 13:03