Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius: teisėta ir saugi migracija naudinga visiems

Kovo 18 dieną popiežius Pranciškus susitiko su keliais tūkstančiais žmonių, atvykusių į Italiją, Prancūziją, Belgiją ir Andorą humanitariniais koridoriais, ir su jiems padedančiomis asociacijomis, katalikiškomis ir protestantiškomis. Popiežius padėkojo joms, taip pat svetingų valstybių vyriausybėms.

Humanitariniai koridoriai, priminė Pranciškus, buvo atidaryti 2016 metais, reaguojant į Viduržemio jūros kelyje esančių migrantų dramatišką padėtį. Šiandien galima pasakyti, kad ši iniciatyva yra labai aktuali ir labai reikalinga.

„Šie koridoriai – tai tiltai, kuriais daugybė vaikų, moterų, vyrų, pagyvenusių žmonių, atvykusių iš labai nesaugių situacijų ir didelių pavojų, galiausiai saugiai, teisėtai ir oriai persikėlė į juos priimančiąsias šalis. Jie kirto kraštų sienas ir taip pat abejingumo sienas, prie kurių sudūžta daugybės žmonių, metų metus esančių skaudžiose ir kone nepakeliamose situacijose, viltis“, – kalbėjo popiežius.

„Kiekvienas iš jūsų nusipelno dėmesio dėl sunkių aplinkybių, kurias išgyvenote. Ypač norėčiau prisiminti tuos, kurie buvo patekę į sulaikymo stovyklas Libijoje: ne kartą girdėjau pasakojimus apie jų skausmą, pažeminimą ir smurtą. Humanitariniai koridoriai yra realistiškas būdas išvengti tragedijų ir prekybos žmonėmis pavojų. Vis dėlto dar reikia daug pastangų, kad šis modelis būtų išplėstas ir būtų atverta daugiau teisėtų migracijos kelių“, – tęsė Pranciškus, pasak kurio, valstybės turėtų geriau suprasti, kad saugi, legali, tvarkinga ir tvari migracija yra naudinga visiems. Viską užblokuojanti baimė ir užsidarymas nėra ateities kelias. Juk Europos istorija yra tautų ir kultūrų integravimo istorija. 

Popiežius pabrėžė pastarąjį aspektą: integracija yra svetingumo ir priėmimo dalis. Migrantams padedančių asociacijų darbas baigiasi tada, kai asmuo inegruojasi į visuomenę. Iš kitos pusės, ne visi atvykstantys pakankamai gerai supranta, kad jų laukia ilgas ir kartais daug pastangų reikalaujantis integracijos kelias juos priimančioje visuomenėje.

„Sveikinu čia esančius šimtus žmonių, šeimų, bendruomenių, kurie dosniai prisidėjo prie šio dorybingo proceso įgyvendinimo. Jūs atvėrėte savo širdis ir namus. Savo ištekliais parėmėte integraciją ir įtraukėte kitus žmones. Dėkoju jums iš visos širdies: jūs esate gražus Europos veidas, atgręžtas į ateitį“, – sakė popiežius. Kreipdamasis į asmenis ir asociacijas, prisidedančius prie humanitarinių koridorių veikimo, popiežius ragino būti padėjėjais, o ne tarpininkais, kurie užsidirba iš kitų kančių ir poreikių.

„Priėmimas yra konkretus įsipareigojimas siekti taikos. Tarp jūsų yra daug ukrainiečių pabėgėlių – jums noriu pasakyti, kad popiežius nesiliauja ieškojęs taikos, jos tikisi ir už ją meldžiasi. Tai darau už jūsų kankinamą šalį ir už kitus karo paliestus žmones: čia yra daug žmonių, pabėgusių nuo kitų karų. Tarnystė vargšams, pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims taip pat yra stipri krikščionių vienybės patirtis. Humanitarinių koridorių iniciatyva yra ekumeninė. Tai gražus ženklas, vienijantis brolius ir seseris, kurie dalijasi bendru tikėjimu į Kristų“. Popiežius priminė Viešpaties žodžius, kad svetimšalio priėmimas yra jo priėmimas.

Popiežius dar kartą pasveikino tuos, galėjo pasinaudoti humanitariniais koridoriais ir dabar gyvena naują gyvenimą, be baimės ir nesaugumo, atrado draugų ir padėjėjų, kurie tapo antrąja šeima, išmoko naują kalbą, susipažino su nauja visuomene. „Visa tai sunku, bet vaisinga. Tai sakau kaip tokį kelią nuėjusios emigrantų šeimos sūnus“, – sakė Pranciškus, priminęs, kad audiencijos dalyviai gali būti tikru palaiminimu priėmusiai šaliai ir savo tarnyste atsilyginti už svetingumą. (RK / Vatican News)

2023 kovo 18, 13:03