Paieška

JTO konferencija vandens klausimais JTO konferencija vandens klausimais 

Popiežius: teisė į vandenį – teisė į gyvybę, ateitį ir viltį

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą įvairių nevyriausybinių organizacijų nariams, kurie dalyvavo susitikime Niujorke, surengtame kovo 22–24 dienomis vykstančios Jungtinių Tautų konferencijos vandens klausimais proga.

Popiežius rašo, kad kelia labai rimtą susirūpinimą duomenys apie vis didėjantį vandens stygių, nepakankamą prieigą prie šio esminio resurso, apie kaskart rimtesnius klimato kaitos padarinius, apie didėjančią nelygybę ir kitas problemas, į kurias būtina nedelsiant reaguoti konkrečiais veiksmingais sprendimais. Reikia suvienyti pastangas, įtraukiant visą tarptautinę bendruomenę į bendrą darbą ir siekiant sutarimo, kuris leistų užtikrinti visapusišką žmonijos vystymąsi. Popiežius linki, kad Niujorke vykstanti Jungtinių Tautų konferencija vandens klausimais paskatintų sprendimus, užtikrinančius prieigą prie vandens ir kad būtų visuotinai įgyvendinta teisė į vandenį, kuri yra ne kas kita kaip teisė į gyvybę, ateitį ir viltį. (jm / Vatican News)

2023 kovo 23, 14:48