Paieška

Bendroji audiencija Bendroji audiencija  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius sveikino moteris, meldė už Ukrainą

„Per Tarptautinę moters dieną galvoju apie visas moteris: dėkoju joms už jų įsipareigojimą kurti humaniškesnę visuomenę per savo sugebėjimą matyti tikrovę kūrybingu žvilgsniu ir jautria širdimi. Tai yra tik moterų privilegija! Ypatingas palaiminimas visoms aikštėje esančioms moterims. Paplokime moterims! Jos to nusipelnė!“, – kovo 8 dienos bendrojoje audiencijoje kvietė popiežius.

„Šiomis gavėnios dienomis dar drąsiau eikite Kristaus pėdomis, stengdamiesi mėgdžioti jo nuolankumą ir ištikimybę dieviškajai valiai. Ir, prašau, brangūs broliai ir seserys, nepamirškime iškankintų ukrainiečių skausmo, jie kenčia taip daug. Visada atsiminkime juos savo širdyse ir maldose“, – ragino Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

2023 kovo 08, 13:49