Paieška

Popiežiaus audiencija Šv. Alfonso Akademijos suvažiavimo dalyviams Popiežiaus audiencija Šv. Alfonso Akademijos suvažiavimo dalyviams  (Vatican Media)

Popiežius prašė teologų kūrybiškai įkvėpti bioetikos diskusijas

Dievo meilė yra mūsų asmeninių ir egzistencinių apsisprendimų vadovas. Būtent todėl moralės teologai, misionieriai ir nuodėmklausiai pašaukti palaikyti gyvą ryšį su Dievo tauta, ypatingą dėmesį skiriant paskutiniųjų šauksmui, pažymėjo popiežius ketvirtadienio (kovo 23 d.) audiencijoje suvažiavimo „Šv. Alfonsas Liguori, paskutiniųjų ganytojas ir Bažnyčios mokytojas“ dalyviams.

„Dievo meilė mus skatina suvokti paskutiniųjų sunkumus ir žvelgti į egzistenciją iš jų perspektyvos, kad galėtume jiems pasiūlyti atsakymų, atspindinčių Tėvo amžinosios meilės šviesą“, – sakė popiežius. Pranciškus kalbėjo apie Bažnyčiai ir žmonijai iškylančius naujus iššūkius, ragino juos priimti su viltimi, kad tinkamai „atsakytume kiekvienam klausiančiam apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). Jei pastaraisiais metais teko svarstyti rimtus moralės klausimus dėl migrantų ir pedofilijos, dabar turime nedelsiant pridėti kitas temas: pelno sutelkimo į keleto žmonių rankas ir pasaulinių galių pasidalijimą, pažymėjo Pranciškus.

Popiežius patikino, jog Bažnyčia viliasi, kad Šv. Alfonso Liguorio akademija ir ateityje gebės suderinti mokslinį griežtumą su artumu šventai ir ištikimai Dievo tautai, pasiūlyti konkrečius spendimus konkrečioms problemoms, palydėti ir suformuluoti žmogiškus moralinius siūlymus visuomet remiantis išganančiąja Tiesa ir asmenų gerove.

Pranciškus paminėjo suvažiavimo programoje svarstytą bioetikos temą, kvietė vengti ekstremistinės poliarizuojančios dinamikos, o verčiau pagal šv. Alfonso mokymą kliautis įsiklausymo ir palyginimo kantrybe. „Nebijokite įsiklausyti!“, – ragino Romos vyskupas Pranciškus ir pridūrė: „Įsiklausymas yra pamatinis ieškant bendrų sprendimų, pripažįstančių ir užtikrinančių pagarbą kiekvienos gyvybės šventumui bet kokiomis sąlygomis“.

Pranciškus pridūrė, kad „tik šitaip bus galima suformuluoti pagrįstus ir tvirtus argumentus bioetikos sferoje, įsišaknijusius tikėjime, suderintus su brandžia sąžine ir galinčius įkvėpti socialines ir politines diskusijas“. „Kliaukitės šv. Alfonso apibrėžtu „vidurio kelio“ principu, kuris yra ne diplomatinė pusiausvyra, o kūrybiškumas: vidurio kelias yra kūrybiškas – jis kyla iš kūrybiškumo ir kuria“, – pažymėjo popiežius.

Suvažiavimu apie Bažnyčios mokytoją ir vyskupą šv. A. Liguori Popiežiškoji Šv. Alfonso Liguorio akademija (Accademia Alfonsiana) paminėjo įkūrimo Romoje 75-ąsias metines, kurios sukanka 2024 m. vasario 9 d. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 23, 14:58