Paieška

Popiežiaus audiencija nuodėmklausiams Popiežiaus audiencija nuodėmklausiams  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: per nuodėmklausių tarnystę teka gailestingumo upės

Kaip kasmet per gavėnią šiomis dienomis vyksta Apaštališkosios penitenciarijos surengti kursai nuodėmklausiams, kuriuose dalyvauja visų pirma tarnystę pradedantys kunigai. Šiemetinių kursų dalyvius ketvirtadienio rytą priėmė popiežius Pranciškus.

Pranciškus visų pirma padėkojo Apaštališkajai penitenciarijai – tai yra už Susitaikinimo sakramento tvarką visos Bažnyčios mastu atsakingam bažnytiniam tribunolui – už jau daugiau kaip tris dešimtmečius kasmet rengiamus kursus, kurie suteikia labai vertingą formacijos galimybę, padedančią parengti gerus nuodėmklausius, aiškiai suvokiančius savo tarnystės svarbą.

Toliau savo kalboje popiežius pabrėžė, kad yra labai glaudus ryšys tarp Bažnyčios misionieriškojo pašaukimo ir Dievo gailestingumo visiems žmonėms. Jei gailestingumo perdavimas yra Bažnyčios misija, tai reikia kiek įmanoma palengvinti tikintiesiems prieigą prie šio sakramento.

Popiežius pastebėjo, kad pasaulyje netrūksta neapykantos ir keršto židinių. Tad juo labiau nuodėmklausiai turi siekti, kad būtų kuo daugiau gailestingumo židinių. Popiežius prašė visada atsiminti, kad vykdydami savo tarnystę nuodėmklausiai dalyvauja antgamtinėje kovoje, kuri mūsų laikais atrodo ypač įnirtinga, net jei ir žinome, kad Kristaus jau nugalėjo blogį. Iš tiesų, ši pergalė pasiekiama kiekvieną kartą, kai atgailautojas gauna nuodėmių atleidimą. Niekas taip nenugali blogio kaip Dievo gailestingumas.

Popiežius dėkojo nuodėmklausiams už kasdienį pasiaukojimą, už gailestingumo upes, kurios per nuodėmklausių tarnystę teka į pasaulį, gesina blogio ugnį ir uždega Šventosios Dvasios ugnį. (jm / Vatican News)

2023 kovo 23, 14:45