Paieška

Popiežius su „Mision America“ nariais Popiežius su „Mision America“ nariais  (Vatican Media)

Popiežius savanoriams: kas tarnauja žmogui, tas garbina Dievą

Šeštadienį, kovo 11 d., popiežius Pranciškus priėmė prieš 30 metų Ispanijoje įkurtos katalikų pasauliečių nevyriausybinės organizacijos „Mision America“ narius. Šios organizacijos savanoriai talkina vietinėms Bažnyčioms Lotynų Amerikoje ir Afrikoje.

Tėvas atsiuntė Jėzų į pasaulį, kad suteiktų matomumą žmogaus skausmo, nuodėmės ir mirties tikrovei, tačiau ne tam, kad ją pasmerktų, bet kad išgydytų. Su ta pačia misija ir mes esame siunčiami į pasaulį, sakė popiežius.  Šia prasme yra labai svarbios ir misionierių pastangos supažindinti savo gimtųjų šalių gyventojus su misijų šalių tikrove.

Kalbėdamas apie misionierių veiklą tose šalyse, į kurias jie yra siunčiami, popiežius pabrėžė pagarbos, atidumo kitos žmogaus situacijai ir kantrybės svarbą. Jėzus visada yra dėmesingas žmonių poreikiams, bet pirmiausia jis yra dėmesingas pačiam žmogui. Dėl to mūsų pastangos siekti tikros lygybės ir tikro teisingumo niekada neturi tapti reikalavimu, kad visi eitų vienu keliu, bet reikia palydėti kiekvieną žmogų, gerbiant jo laisvę ir atsižvelgiant į jo poreikius, kad visi galėtų atsiliepti į Dievo kvietimą, į jo meilės planą kiekvienam iš mūsų. „Brangūs broliai ir seserys, turėkite prieš akis Jėzaus, siunčiančio Bažnyčią į misiją, paveikslą“, – sakė Pranciškus ir linkėjo, kad šis įvaizdis būtų paskata tarnauti Dievui ir žmonėms, nes, kas tarnauja žmogui, tas garbina Dievą. Kaip mokė šv. Ireniejus – Dievo garbė yra gyvasis žmogus. (jm / Vatican News)

2023 kovo 11, 15:03