Paieška

Popiežiaus audiencija Klivlando kunigų seminarijai Popiežiaus audiencija Klivlando kunigų seminarijai  (Vatican Media)

Popiežius: išeinanti Bažnyčia dalijasi Kristaus gailestingąja meile

Romoje šiomis dienomis lankosi gausus būrys amerikiečių seminaristų, Klivlando vyskupijos Švč. M. Marijos seminarijos ir teologijos akademijos auklėtinių, kurių dauguma rengiasi kunigystei, kiti – kitoms tarnystėms: nuolatinei diakonystei, pastoracijos ir ugdymo tarnystei, tęsia teologijos mokslus arba lanko prie seminarijos veikiančią Šv. Boromiejaus gimnaziją. Pirmadienį, kovo 6., seminarijos bendruomenę audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Pasveikinęs su seminarijos 175-osiomis įkūrimo metinėms popiežius patikino, kad trys pamatinės sinodinio proceso savybės – klausymasis, ėjimas kartu ir liudijimas – yra būtinos ir būsimų kunigų ir Evangelijos tarnų formacijai. „Jos padeda dvasininkams stiprinti ištikimybę Dievo meilei ir nuolankiai tarnystei broliams ir seserims. Klausydamiesi Dievo, eidami kartu su kitais, tampame gyvais Jėzaus buvimo pasaulyje ženklais“, – sakė popiežius.

Pranciškus palinkėjo, kad besirengiantys kunigystei vyrai seminarijoje pasirengtų visiškai pasiaukoti Dievui ir Dievo tautai, branginti celibatinę meilę ir būti nepadalytos širdies.

„Bažnyčiai reikia jūsų entuziazmo, dosnumo, uolumo, kad visiems paliudytume, jog Dievas visuomet yra su mumis, mus lydi visomis gyvenimo aplinkybėmis. Per įvairias jau dabar jūsų vykdomas ugdymo ir karitatyvinio apaštalavimo išraiškas visuomet būkite išeinančios Bažnyčios ženklas. Liudykite Kristaus gailestingąją meilę ir ja dalykitės su visais žmonijos šeimos nariais, ypač su vargstančiais ir stokojančiais“, – sakė popiežius seminaristams iš JAV. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 06, 12:16