Paieška

Popiežiaus sveikinimas gamtosaugos konferencijai Panamoje

Tik nuolankiai, su dėkingumu ir pagarba galime ištarti žodžius „Mūsų vandenynas“, rašo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntęs sveikinimą Panamoje kovo 2 ir 3 dienomis vykusios tarptautinės konferencijos „Mūsų vandenynai – mūsų ateitis“ dalyviams.

Jūros ir vandenynai yra visos žmonijos turtai, kaip visa kūrinija, patikėti atsakingai žmogaus globai. Kardinolas mini popiežius Pranciškaus encikliką Laudato si’ ir joje  primenamą kiekvienam žmogui ir visai žmonijai skirtą pašaukimą plėtoti integralią ekologiją,  nesivadovaujant vien utilitaristiniu pragmatizmu, pasak kurio, rūpinamasi gamta tik tam, kad išvengtume žalos sveikatai ar ekonominių nuostolių.

Kardinolas primena ir kitą, ypač Lotynų Amerikos kontekste, aktualų popiežiaus enciklikos raginimą – kad su aplinkos būkle susiję svarbūs sprendimai būtų priimami dalyvaujant ir vietinių bendruomenių atstovams. Neturi būti viskas palikta spręsti nuo vietos bendruomenių tikrovės nutolusių ir atitrūkusių vadovų viršūnių susitikimams. Vietinių bendruomenių balsas svarbus ir reikalingas, kad būtų išvengiama aplinką žalojančių ir socialinį neteisingumą didinančių neteisingų ir netvarių gamybos ir vartojimo procesų. (jm / Vatican News)

2023 kovo 06, 13:20