Paieška

Popiežiaus maldos intencija balandžio mėnesiui

Melskimės, kad labiau paplistų nesmurto kultūra, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Gyventi, kalbėti ir veikti be smurto nereiškia nei pasiduoti, nei ką nors prarasti ar ko nors atsisakyti, bet reiškia siekti visko. Kaip prieš 60 metų enciklikoje Pacem in terris rašė šventasis Jonas XXIII, karas yra beprotybė, jis yra visiškai neracionalus. Kiekvienas karas, kiekvienas ginkluotas susidūrimas visada baigiasi visų pralaimėjimu. Ugdykime taikos kultūrą. Atsiminkime, kad net ir savigynos atveju tikslas yra taika. Ir kad ilgalaikė taika gali būti tik taika be ginklų. Vadovaukimės nesmurto taisykle tiek mūsų kasdieniame gyvenime, tiek tarptautiniuose santykiuose.

2023 kovo 30, 16:00