Paieška

Popiežius ir kard. S. O'Malley Popiežius ir kard. S. O'Malley  (Vatican Media)

Bostono arkivyskupas: Dievo palaimos Pranciškui!

Bostono arkivyskupas padėkojo popiežiui už atnaujintą narystę kardinolų taryboje ir kartu prašė Dievo palaimos Pranciškui jo pontifikato pradžios dešimtųjų metinių proga.

Kardinolas Seánas P. O'Malley, Bostono arkivyskupas, kuriam birželio 29 d. sukaks 79 metai, buvo paskirtas kardinolų tarybos nariu 2013 m., netrukus po jos įsteigimo. Tų pačių metų kovo 13 d. išrinktas naujas Romos vyskupas kardinolų tarybos steigimo dekrete pažymėjo, kad mintį ją steigti pasiūlė kardinolai prieškonklavinėse kongregacijose. Jis pats dekrete patikino, jog ir jis įsitikino, kad taryba būtų labai naudinga jam vykdant popiežiaus – Petro įpėdinio –  pastoracinę tarnystę.

„Prisimename Šventojo Tėvo dvasinio ir pastoracinio vadovavimo dovaną daugiau nei milijardui katalikų visame pasaulyje“, – parašė kardinolas Seánas P. O'Malley Bostono arkivyskupijos portale. Jis pridūrė, kad popiežius „vadovauja ganytojo širdimi ieškodamas tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos, užmirštųjų ir beginklių, esančių mūsų visuomenės pakraščiuose, įkvėpdamas mus visus išgirsti ir atsiliepti į Viešpaties kvietimą tarnauti visiems mūsų broliams ir seserims“.

„Šiuo gavėnios laikotarpiu prašykime Dievo palaimos popiežiui Pranciškui, kad jo sveikata išliktų gera ir dėkokime už Pranciškaus džiaugsmą tarnaujant Kristui ir Dievo tautai“, – palinkėjo kapucinų vienuolis ir kardinolas Seánas P. O'Malley.

Šių metų liepos 1 d. sukanka kardinolo S. P. O'Malley paskyrimo Bostono arkivyskupu dvidešimtosios metinės. Prieš dešimt metų, 2013 d., balandžio 13 d., Pranciškus jį paskyrė kardinolų tarybos nariu, o nuo 2014 m. jis taip pat eina Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininko pareigas.

Popiežius Pranciškus pirmadienį, kovo 7 d., atnaujino kardinolų tarybą, kurią sudaro 9 kardinolai iš viso pasaulio. Tarybai pavesta patarti popiežiui Visuotinės Bažnyčios gyvenimo klausimais. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 12, 10:44