Paieška

Popiežius Pranciškus parašė įvadą knygai Popiežius Pranciškus parašė įvadą knygai 

„Kaip žaibas iš rytų“ – kvietimas pažinti Bažnyčios veidą

Kai Pranciškus 2021 metų birželį pakvietė Pietų Korėjos Tedžono vyskupijos ganytoją Lozorių You Heung-Siką tapti Dvasininkijos dikasterijos prefektu, daug kam tai buvo staigmena, mat šio ganytojo vardas mažai buvo žinomas už jo krašto ribų. Kai kas atkreipė dėmesį į kultūrines aplinkybes – popiežius norėjo į Romą pakviesti jaunos, energingos, misionieriškos Bažnyčios atstovą iš Azijos.

Šiandien tie, kurie skaito itališkai, o vėliau – galbūt ir kitomis kalbomis, gali geriau susipažinti su už viso pasaulio dvasininkus atsakingu ganytoju pusiau autobiografinėje knygoje „Kaip žaibas iš rytų“, kurią išleido Šv. Pauliaus leidybos grupė. Knygai įvadą parašė popiežius Pranciškus, kuris, prisimena jis pats, su Lozoriumi You Heung-Siku pirmą kartą susitiko 2014 metais, Pietų Korėjoje švęstose Azijos jaunimo dienose. Pasak Pranciškaus, Bažnyčia savo teologinėje ir liturginėje tradicijoje nuolatos kviečia atsigręžti į Rytus, kur patekėjo saulė – Kristus.

„Bažnyčia visada turi būti apšviesta Kristaus ir jo Evangelijos, nes ji, kaip ir laivas, plaukiantis per dažnai audringas istorijos bangas, visada rizikuoja nebūti Jėzaus Bažnyčia. Senasis Simeonas sako Marijai ir Juozapui: šis gimęs Kūdikis „yra skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas“ (žr. Lk 2, 34).

Jėzus ir šiandien yra papiktinimas, prieštaravimo ženklas, dėl kurio susvyruoja tai, kas mums užtikrino saugumą, ir sukrečia mūsų širdis, kad jos nebūtų paralyžiuotos baimės, įkalintos veidmainystėje ar užkietėjusios nuodėmėje. Iš tiesų Evangelijos džiaugsmas, guodžiantis ir pakeliantis mus, kartu yra ir pranašystė, įstumianti mus į krizę, toliau trikdanti žmogiškųjų galių logiką, pasaulietiškus apskaičiavimus, priespaudos ginklus, susiskaldymo ir dviprasmiškumo logiką. Jėzus tebėra tas, kuris trikdo netikrą ramybę tų, kurie „kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų (...) pilni veidmainystės ir nedorumo (žr. Mt 23, 27–28)“.

Todėl, anot popiežiaus, jis džiaugiasi, jog knygos įvade gali pristatyti vienos Bažnyčios rytuose balsą, simpatišku – patraukliu būdu pasakojantį įvairias istorijas, nutikimus, tarp kurių įsiterpia biografinės detalės, sielovadinė patirtis, dialogai ir apmąstymai. Pasak popiežiaus, kardinolo L. You Heung-Siko pasakojimas „leidžia mums pamatyti kankinių dirvoje pasėto ir dėl džiugaus gyvosios Bažnyčios liudijimo sudygusio paprasto tikėjimo vaisius. Pamažu išsiskleidžiančiame pasakojime galime įžvelgti kelią, kaip mums visiems išlikti Bažnyčia, ištikima Jėzui ir jo Evangelijai, toli nuo bet kokio supasaulėjimo.“

„Iš šiuose puslapiuose užrašytų pokalbių, kuriuose autobiografiniai elementai persipina su dvasiniais ir pastoraciniais apmąstymais, kardinolas Lozorius atskleidžia tikėjimo, gimusio iš glaudaus ryšio su Dievo žodžiu ir Evangelijos liudytojais, veidą. Portretą jaunos ir iniciatyvios Bažnyčios, gimusios iš pasauliečių, tapusios vilties ir užuojautos įrankiu sužeistiesiems. Paveikslą kunigiškos tarnystės, kuriai reikia atgimti Evangelijos šviesoje, atsikratyti bet kokio klerikalizmo ir permąstyti save – šalia ir su – savo broliais ir seserimis pasauliečiais sinodinėse ir sielovadinėse bendruomenėse“, – kviečia popiežius skaitytoją į dvasinę bei bažnytinę kelionę į Rytus, kur kaip žaibas tvyksteli ir mūsų gyvenimus apšviečia Viešpats. (RK / Vatican News)

2023 kovo 01, 13:00