Paieška

Janas Sergiuszas Gajekas Janas Sergiuszas Gajekas 

Baltarusijoje įkurta graikų apeigų katalikų apaštališkoji administracija

Popiežius Pranciškus įsteigė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkąją administraciją ir jos vadovu paskyrė marijonų kongregacijos kunigą Janą Sergiuszą Gajeką, kuris iki šiol buvo tos pačios graikų apeigų katalikų bendruomenės apaštališkuoju vizitatoriumi.

Janas Sergiuszas Gajekas gimė 1949 m. Lenkijoje. 1973 m. davė amžinuosius įžadus Marijonų kongregacijoje ir 1974 m. buvo įšventintas kunigu. 1993 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkuoju vizitatoriumi.

Baltarusijos graikų apeigų katalikų bendruomenės istorija siekia 1596 m., kai buvo sudaryta Brastos unija. 1798 m. buvo įsteigta Minsko eparchija, kurios veikla 1839 m. buvo uždrausta, tačiau oficialiai ši vyskupija niekada nebuvo panaikinta ir iki 1924 m. buvo minima Popiežiškajame žinyne. 1939 m. Lvivo arkivyskupas Andrejus Šeptickis įsteigė Baltarusijos egzarchatą. Steigėją 1941 m. popiežius Pijus XII paskyrė apaštališkuoju administratoriumi. Šias pareigas jis galėjo vykdyti iki 1943 m. Graikų apeigų katalikų vieša veikla Baltarusijoje buvo atgaivinta 1988 m. Šiuo metu bendruomenė turi 5000 tikinčiųjų, priklausančių 16 parapijų. Sielovadoje dirba 16 kunigų ir 3 diakonai. Kunigystei rengiasi 4 seminaristai. (jm / Vatican News)

2023 kovo 30, 14:11