Paieška

Popiežius priėmė sielovadininkus ir savanorius, tarnaujančius ligoniams Popiežius priėmė sielovadininkus ir savanorius, tarnaujančius ligoniams  (Vatican Media)

Popiežius priėmė sielovadininkus ir savanorius, tarnaujančius ligoniams

Ketvirtadienio, vasario 9 d., rytą, likus tik porai dienų iki vasario 11 d. minimos Pasaulinės ligonių dienos, popiežius Pranciškus priėmė Romos vyskupijos sveikatos pastoracijos biuro darbuotojus ir su juo bendradarbiaujančius sielovadininkus bei savanorius.

Šia proga popiežius visų pirma priminė šiemetinės Pasaulinės liginio dienos temą: „Slaugyk jį! Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika“. „Slaugyk jį“, – tai gerojo samariečio žodžiai, kuriais jis kreipiasi į užeigos šeimininką, patikėdamas jo globai savo išgelbėtą pakelėje surastą sužeistą žmogų. Pasaulinės ligonių dienos proga paskelbtoje savo žinioje popiežius kalba apie atjautą ir gailestingumą kenčiantiems žmonėms kaip vieną iš sinodinės Dievo tautos kelionės aspektų. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo ir ketvirtadienio ryto audiencijos dalyviams, primindamas tris krikščioniškosios atjautos kenčiantiesiems aspektus – pirma, būti arti kenčiančiųjų; antra, būti tyliai kenčiančiųjų balsu; trečia, kitus skatinti įsitraukti į pagalbos kenčiantiesiems veiklą.

Visų pirma reikia visada atsiminti, koks svarbus yra artumas. Turime būti arti kenčiančiųjų, juos išklausyti, mylėti ir priimti. Tačiau tai įmanoma tik tuomet, kai kenčiančio žmogaus skausmas pasiekia ir paliečia mūsų širdį. Antra vertus, jautrumas turi būti lavinamas. Jis didėja, kai įsitraukiame į artimo meilės darbus.

Jautrumas kito žmogaus skausmui taip pat skatina mus būti kenčiančiųjų balsu. Reikia padėti tyliai kenčiantiems žmonėms išsakyti savo skausmą. Jei ligos ištiktas žmogus lieka vienas, jei neturi finansinės ir moralinės paramos, jis lengvai gali pasiduoti nevilčiai ir netgi prarasti tikėjimą. „Neleiskime, kad kančia būtų uždaryta kambaryje, padarykime jai vietos savo širdyse, padėkime ją pakelti savo konkrečiu artumu.“

Trečiasis popiežiaus paminėtas pagalbos ligą kenčiančiam žmogui aspektas – tai artimo meilės darbų tinklo kūrimas. Kiekvienam žmogui ko nors reikia ir kiekvienas gali ką nors duoti kitiems ir iš kitų gauti, dėl to artimo meilės darbai turi būti vykdomi taip, kad vieno žmogaus kančią kiti suvoktų kaip savąją, o kiekvieno indėlį visi priimtų kaip visiems skirtą palaiminimą.

„Brangūs bičiuliai, – kalbėjo Pranciškus ligoniams tarnaujantiems Romos vyskupijos sielovadininkams ir savanoriams, – būti šalia kenčiančiųjų nėra lengva, jūs tai gerai žinote. Todėl sakau jums: nenusiminkite! O jei susidursite su kliūtimis ar nesusipratimais, pažvelkite kenčiančiam broliui ar seseriai į akis ir prisiminkite gerojo samariečio žodžius: „Slaugyk jį!“.“

Galiausiai popiežius kreipėsi ir į sergančiuosius: „Jūs su savo kančia ir pažeidžiamumu esate artimi Dievo širdžiai. Todėl prašau jus melstis, kad augtų mūsų visų artumas kenčiantiesiems ir konkretus įsipareigojimas tarnauti su meile, kad nė vienas skausmo šauksmas neliktų neišgirstas.“

Kitose ketvirtadienio ryto audiencijose popiežius priėmė kardinolą Giovanni Angelo Becciu, kuriam, dėl iškeltų kaltinimų, dėl kurių šiuo metu Vatikano teisime vyksta byla, prieš porą metų buvo apribotos kai kurios kardinolo teisės; naująją Salvadoro ambasadorę  Julietą Anabellą Machucą, kurį įteikė popiežiui skiriamuosius raštus; Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininką, du vicepirmininkus ir sekretorių; taip pat Vatikano sporto mėgėjų asociaciją. (jm / Vatican News)

2023 vasario 09, 13:02