Paieška

 „Brolybės kampanijos“ plakatas „Brolybės kampanijos“ plakatas 

Popiežius prašo bendromis pastangomis įveikti bado blogį

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Brazilijos tikintiesiems metinės „Brolybės kampanijos“ proga. Šiemet vyskupų konferencijos gavėnios iniciatyva kviečia katalikus dėmesį skirti badą kenčiantiems ir stokojantiems žmonėms.

Popiežius išsakė viltį, kad gavėnios laikotarpis sužadins ne tik konkrečius veiksmus, kurie būtini skubiai reikalingai pagalbai labiausiai stokojantiems broliams ir seserims, bet ir supratimą, kad dalijimasis Viešpaties gerumo suteikiamomis dovanomis neturėtų ribotis tiktai kuriuo nors vienu momentu, kampanija ar kai kuriais veiksmais, o turi būti nuolatinis visų mūsų nusistatymas. Tai įpareigojantis nusistatymas, nes Kristus yra visuose, kurie kenčią badą, pažymėjo Pranciškus.

Milijonai badmiriaujančių žmonių, o tuo metu išmetama tonos maisto produktų. Štai kur glūdi didysis skandalas. Badas yra nusikaltimas, o maistas – neatimama teisė, patikino Romos vyskupas. Jis priminė, kad Jėzaus nurodymas apaštalams: „Jūs duokite jiems valgyti“ (Mt 14, 16) ir šiandien yra skirtas visiems jo mokiniams, kad dalytųsi tuo, ką turi, – būtų tai daug ar mažai – su stokojančiais, kurie neturi net tiek, kad galėtų pavalgyti patys.

Popiežius išsakė dar vieną pageidavimą: kad suvokimas, jog reikia dalytis su stokojančiaisiais, plistų parapijose ir vyskupijose ir pasiektų visus valdžios lygmenis – savivaldybių, apskričių ir valstybės bei pilietinės visuomenės institucijas, kad bendromis pastangomis būtų galutinai išrautas su šaknimis bado blogis.

Brolybės kampaniją popiežius palydėjo savo palaiminimu ir pavedė joje dalyvaujančiųjų pastangas Aparesidos Dievo Motinai, Brazilijos dangiškajai globėjai. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 22, 14:53