Paieška

Popiežius Kongo DR: susitaikymas kuria ateitį

Trečiadienio (vasario 1-osios) popietę apaštališkojoje nunciatūroje Kinšasoje įvyko popiežiaus susitikimas su Kongo gyventojais iš krašto rytų – nestabilaus regiono, jau daug metų kenčiančio dėl nuolat atsinaujinančių ginkluotų veiksmų ir nesibaigiančio smurto. Prieš kelionę Pranciškus sakė, kad troško apsilankyti Gomoje, tačiau dėl minėtų priežasčių to negalėjo padaryti.

Popiežius užtikrino, kad jis yra artimas ir supranta apie patirtą smurtą papasakojusius žmones iš įvairių rytų Kongo vietovių – Butembo, Benio, Gomos, Masisio, Rutshuro, Bunios, Bukavo ir Uviros. Susitikimo pabaigoje jie popiežiaus akivaizdoje įsipareigojo, nepaisant patirto smurto, atleisti, o popiežius visus palaimino.

„Šiandien visa širdimi esu rytuose, nes jūsų didžiulis kraštas negalės džiaugtis taika tol, kol ji neįsivyraus rytinėje dalyje. Esu su jumis. Jūsų ašaros yra mano ašaros, jūsų kančia – mano kančia. Esu su jumis visais, visiems noriu perduoti švelnų Dievo apkabinimą – dėl padegtų namų ir kitų karo veiksmų gedinčioms ar namų netekusioms šeimoms, seksualinio smurto aukoms, kiekvienam sužeistam vaikui ir suaugusiajam. Bažnyčia jus palaiko ir visuomet palaikys. Dievas jus myli ir jūsų neužmiršo, bet tegul ir žmonės prisimena jus!“, – sakė popiežius.

„Kreipiuosi į dangiškąjį Tėvą: nuolankiai nuleista galva ir su skaudančia širdimi jo prašau, kad atleistų už vieno žmogaus smurtą prieš kitą žmogų. Tėve, pasigailėk mūsų!“

„Prašau visų vardan Jėzaus, kuris atleido jį prie kryžiaus prikalusiems žmonėms, vinimis pervėrusiems jo rankas ir kojas: prašau nuginkluoti širdis! Jas nukenksminti“.

Pranciškus itin stipriais žodžiais kreipėsi į visus veikėjus ir jų grupes, kurie tiek iš vidaus, tiek iš išorės nulemia karo Kongo DR poslinkius, kraštą apiplėšia, nualina ir destabiliuzoja;  jie praturtėjo neteisėtai išnaudodami krašto turtus ir nekaltų žmonių kraujo kaina. „Gana! Liaukitės turtėję silpnųjų sąskaita, liaukitės turtėję krauju suteptais ištekliais ir pinigais!“

Popiežiaus susitikimas su karo baisumus patyrusiais Kongo DR rytinės dalies gyventojais
Popiežiaus susitikimas su karo baisumus patyrusiais Kongo DR rytinės dalies gyventojais

Popiežius prašė Kongo DR rytinių regionų gyventojų įsipareigoti dėl geresnės ateities, nenusivilti. Ateitis bus kitokia, jei ji bus visų, o ne kažkieno, ir jei bus visiems, o ne prieš ką nors. Patirtą blogį reikia perkeisti į gėrį dėl visų. Ir Jėzaus kryžius buvo skausmo ir mirties įrankis, bet jo meilės dėka pavirto visuotiniu susitaikymo įrankiu – gyvybės medžiu.

Į blogį atsiliepkime gerumu, į neapykantą – meile, į pasidalijimą – susitaikymu, ragino popiežius. Anot jo, krikščioniškas tikėjimas perdavė naujo teisingumo supratimą – jis nebaudžia ir atsisako keršto, nori sutaikinti, nukenksminti naujus konfliktus, pašalinti neapykantą, atleisti. Visa tai yra galingiau už blogį, nes tikrovę perkeičia iš vidaus, o ne ją sunaikina iš išorės. Taip, kaip Jėzus ant kryžiaus. Susitaikymas kuria ateitį, pridūrė popiežius.

Pranciškus kvietė ryžtingai kliautis Jėzaus viltimi. Su Jėzumi blogis nebegali tarti gyvenime paskutinio žodžio. Su Jėzumi, kuris iš kapo, paskutinės žmogiškosios egzistencijos stotelės, pradėjo naują istoriją, atsiveria naujos galimybės. Su juo kiekvienas kapas gali tapti lopšiu, kiekviena kalvarija – velykiniu sodu. Su Jėzumi gimsta ir atgimsta viltis.

Vilties Dievas, kuris tiki jumis, jūsų kraštu ir jo ateitimi, telaimina ir paguodžia, tesužadina taiką jūsų širdyse, šeimose ir visoje Kongo DR, sakė popiežius.

Per susitikimą su popiežiumi keli nuo smurto nukentėję rytų Kongo gyventojai pasidalijo liudijimais apie savo, savo šeimų narių ir ištisų kaimų gyventojų patirtą ir tebepatiriamą fizinę, dvasinę, moralinę ir psichinę kančią dėl ginkluotų užpuolimų, pagrobimų, žudymo, prievartavimo ir kitokio baisaus smurto. Jie po atsinešė ir popiežiui parodė patirtą kančią simbolizuojantį daiktą – kas mačetę, kas pintą kilimėlį (seksualinėmis vergėmis paverstų moterų simbolį), kas kūjį, kas kario uniformą ir ginklus ir, gavę popiežiaus palaiminimą, juos sudėjo po kryžiumi. Tada visi susitikimo dalyviai popiežiaus akivaizdoje sukalbėjo pasižadėjimą atleisti vieni kitiems, atsisakyti karo kaip būdo spręsti nesutarimus, kad Kongo DR taptų taikos, džiaugsmo, meilės vieni kitiems ir broliško sugyvenimo šalimi. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus susitikimas su karo baisumus patyrusiais Kongo DR rytinės dalies gyventojais
Popiežiaus susitikimas su karo baisumus patyrusiais Kongo DR rytinės dalies gyventojais
2023 vasario 01, 17:20