Paieška

Popiežius susitiko su Romos Rotos tribunolo surengtų kursų dalyviais Popiežius susitiko su Romos Rotos tribunolo surengtų kursų dalyviais  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: kaip bažnytinė teisė susijusi su evangelizacija?

Šeštadienį, vasario 18 d., popiežius Pranciškus susitiko su Romos Rotos tribunolo surengtų kursų, skirtų kanonų teisės ir šeimos pastoracijos specialistams, dalyviais.

Pagrindinis per šiuos kursus keliamas klausimas – kokia prasme Bažnyčios teisė yra susijusi su evangelizacija? Apie tai ir popiežius kalbėjo susitikęs su kursų dalyviais. Pasak popiežiaus, supaprastintai į klausimą būtų galima atsakyti, kad nei teisė be evangelizacijos neturėtų prasmės, nei evangelizacija be teisės nebūtų įmanoma. Iš tikrųjų, sakė Pranciškus, kanonų teisė yra esmiškai susijusi su tuo, kas yra svarbiausios tikinčiųjų bendrystę grindžiančios vertybės, tai yra su Dievo žodžiu ir sakramentais. „Kiekvienas asmuo ir kiekviena bendruomenė turi teisę susitikti su Kristumi, o visos teisinės normos ir aktai siekia, kad šis susitikimas būtų autentiškas ir vaisingas. Todėl aukščiausias įstatymas yra sielų išganymas, kaip teigiama paskutiniame Kanonų teisės kodekso kanone (1752).“

Popiežius sakė, kad reikia vengti pozityvistinio požiūrio į kanonų teisę. Negalima naudotis kanonais siekiant tik surasti šališkus interesus tenkinantį teisinių problemų sprendimus. Toks požiūris netarnautų tikram teisingumui, o keltų grėsmę būti įkalintiems griežtose formalistinėse ir biurokratinėse schemose, nepaisančiose tikrųjų teisių. Tarnaujantieji Bažnyčios teismuose yra pašaukti siekti teisingumo su išminties dorybe gilindamiesi į konkrečius atvejus.

Pasak Pranciškaus, teisingumo vykdymas Bažnyčioje turi būti suvokiamas ir kaip sinodinės Dievo tautos kelionės dalis. Sinodo dvasia turi įkvėpti visą veiklą. Ėjimas kartu, įsiklausymas vieni į kitus ir Šventosios Dvasios pagalbos šaukimasis yra būtinos sąlygos tikram teisingumui užtikrinti.

Popiežius paminėjo ir prieš porą metų paskelbtus savo juridinius dokumentus Mitis Iudex ir Mitis et misericors Iesus, kuriuose buvo pabrėžta šeimos pastoracijos ir bažnytinių teismų veiklos sąveika. Ši sąveika ypač svarbi siekiant gerai parengti sužadėtinius santuokos sakramentui ir taip išvengti galimai negaliojančių santuokų sudarymo. Ji svarbi ir padedant krizes išgyvenančioms sutuoktinių poroms.

Galiausiai popiežius dėkojo kursuose dalyvavusiems kanonų teisės specialistams už jų tarnystę siekiant Dievo tautos gerovės ir meldė, kad juos visada lydėtų Dievo Motinos, Teisybės Paveikslo, užtarimas. (jm / Vatican News)

2023 vasario 18, 12:27