Paieška

Popiežiaus audiencija asociacijos „Pro Petri Sede“ piligrimystės dalyviams Popiežiaus audiencija asociacijos „Pro Petri Sede“ piligrimystės dalyviams  (Vatican Media)

Popiežius: gavėnia kviečia būti laisviems mylėti ir tarnauti

Pašaukimas aukotis iš meilės broliams ir seserims šiandien ne mažiau svarbus, nei praeityje. Daug jų kenčia dėl karo, smurto, atmetimo, materialinio ir dvasinio neturto, pažymėjo popiežius Pranciškus penktadienio, vasario 24 d., audiencijoje asociacijos „Pro Petri Sede“ piligrimystės dalyviams.

Popiežius kasmet priima Olandijoje, Belgijoje ir Liuksemburge veikiančios katalikiškos labdaros asociacijos, savo veiklomis remiančios paties popiežiaus labdarą, piligrimus. Asociacija „Pro Petri Sede“ ne tik finansuoja popiežiaus karitatyvinius, humanitarinius ir socialinius darbus, bet ir propaguoja Bažnyčios socialinį mokymą, bendradarbiauja su vietos vyskupais ir meldžiasi už popiežiaus ir Šventojo Sosto misiją.

Popiežius Pranciškus dėkojo asociacijos nariams už jų nuolatinę paramą jam, kaip apaštalo šv. Petro įpėdiniui. Aplinkybę, kad jų piligrimystė sutampa su gavėnios pradžia, Pranciškus pavadino reikšminga – tai palankus metas, kviečiantis atsiversti, kad iš savanaudiškumo vergovės pereitume į laisvę mylėti ir tarnauti Dievui ir broliams bei seserims.

Romos vyskupas prisiminė pirmykštės Bažnyčios krikščionių liudytą dosnumą savo tarpe ir visai bendruomenei, apie kurį pasakojama Apaštalų darbų knygoje, apie jų gebėjimą bendromis pastangomis paremti labiausiai pažeidžiamus brolius ir seseris. Jie suprato, kad yra tik laikini savo turtų valdytojai ir kad visa, ką turime, yra Dievo dovana.

Pranciškus ragino leisti, kad Viešpats apšviestų mus, kaip tvarkyti gautas gėrybes. Jo dvasia, dosnumo šaltinis, tepaskatina ir mus visuomet duoti stokojantiems iš to, ką Dievas mums dovanoja, kovoti su skurdo apraiškomis. Viešpats daug mums suteikia, kad savo ruožtu ir mes galėtume daryti tą patį.

„Brangūs broliai ir seserys, įgyvendinkime kvietimą daryti gera visiems, skirdami laiko mylėti mažiausiuosius ir negalinčius apsiginti, apleistuosius ir paniekintus, diskriminuojamus ir atstumtuosius.“ (SAK / Vatican News)

2023 vasario 24, 14:12