Paieška

Popiežius dalyvavo dokumentinio filmo apie karą Ukrainoje peržiūroje

Minint Rusijos pradėto karo Ukrainoje, kurį popiežius įvairiomis progomis yra pavadinęs absurdišku, moraliai neteisingu, nepriimtinu, barbarišku, beprasmiu, pasibjaurėtinu ir šventvagišku, metines, Pranciškus dalyvavo dokumentinio filmo „Deganti laisvė: Ukrainos kova už laisvę“ peržiūroje. Dramatiškus, šiurpius, piktinančius epizodus pasakojančio filmo peržiūroje dalyvavo ir ukrainiečiai pabėgėliai.

Dokumentinis amerikiečio režisieriaus Evgenijaus Afineevskio filmas „Laisvės ugnis: Ukrainos kova už laisvę“ buvo pristatytas paskutiniajame tarptautiniame Venecijos kino festivalyje. Galima priminti, kad tas pats režisierius yra 2015 metais pasirodžiusio filmo „Deganti žiema: Ukrainos kova už laisvę“, dokumentavusio 2013–2014 metų įvykius Ukrainoje, autorius.

Pasak Šventojo Sosto spaudos salės, dokumentinio filmo peržiūroje dalyvavo apie 250 asmenų, tarp kurių diplomatai, kaip kad Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas, ar Šventojo Sosto pareigūnai, kaip kad kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus išmaldininkas, ne kartą asmeniškai vežęs humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Tačiau dauguma žiūrovų – nemažos ukrainiečių bendruomenės Romoje nariai ir Italijoje prisiglaudę pabėgėliai iš Ukrainos. Greta popiežiaus Pranciškaus sėdėjo dokumentiniame filme minimos Azovstalo plieno gamykloje apsuptų ir vėliau į nelaisvę paimtų Ukrainos karių dramos liudininkės: vieno iš karių žmona su vaikeliu ir jo mama. Po filmo peržiūros Pranciškus, padedamas vertėjo kunigo, šnekėjosi su šio vis dar rusų nelaisvėje esančio kario motina, kuri jam įteikė tris simbolines dovanas: metalinę gėlę, pasipriešinimo ir kovos už laisvę simbolį, geltoną–mėlyną Ukrainos vėliavą, kurią popiežius pabučiavo, ir druskos maišelį, tradiciškai dovanojamą Ukrainoje. Pasak moters, ši žemės druska yra stiprybės, kurios reikia dabartinėje sunkioje kovoje, simbolis. Popiežiui taip pat įteikta apyrankė iš Azovstalo plieno.  

Po filmo, kurio vaizdai, stipresni už apžvalgų ir kronikų žodžius, daugelį sukrėtė iki ašarų, popiežius paėmė mikrofoną į rankas ir spontaniškai pasidalijo savo mintimis.

„Kai Dievas sukūrė žmogų, jis liepė pasirūpinti žeme, padaryti ją gražią, įdirbti ją. Karo dvasia yra priešinga: naikinti ir dar kartą naikinti, neleisti žemei žydėti, sunaikinti visus – vyrus moteris, vaikus, senelius, visus. Šiandien sukako metai nuo šio karo pradžios. Žvelkime į Ukrainą, melskimės už Ukrainą ir atverkime savo širdis liūdesiui. Nesigėdinkime kentėti ir verkti, nes karas yra griovimas, nes karas visada mus sumenkina. Tegul Dievas padeda mums tai suprasti“, – kalbėjo popiežius Pranciškus ir pakvietė: – „Melskimės. Šventasis Tėve, kuris esi danguje, pažvelk į mūsų vargus, pažvelk į mūsų žaizdas, pažvelk į mūsų skausmą, taip pat pažvelk į mūsų egoizmą, žemus interesus ir gebėjimą susinaikinti. Pagydyk, išgydyk mūsų širdis, išgydyk mūsų protus, išgydyk mūsų akis, kad jos matytų Tavo sukurtą grožį ir kad mūsų egoizmas jo nesunaikintų. Pasėk mumyse taikos sėklą. Amen.“ (RK / Vatican News)

2023 vasario 25, 11:36