Paieška

Popiežius priėmė ekumeninio Biblijos draugijų tinklo delegaciją Popiežius priėmė ekumeninio Biblijos draugijų tinklo delegaciją  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius Biblijos draugijų delegacijai: Dievo žodis bėga pirmyn

Vasario 16 d. popiežius Pranciškus priėmė Jungtinių Biblijos draugijų tinklo delegaciją, vadovaujamą generalinio sekretoriaus Dirko Geverso.

„Apaštalų darbų knygoje pasakojama apie Dievo žodžio sklidimą po Velykų. Po Sekminių Šventosios Dvasios galia ir jos vedami apaštalai skelbė kerygma, aiškino Šventojo Rašto prasmę Jėzaus Kristaus slėpinio šviesoje ir įspėjo, kad kai kas Raštais naudojasi netinkamai ar dėl neskaidrių interesų. Gimstančios Bažnyčios aplinkybės yra panašios į mūsų dienų. Dievo Žodis skelbiamas, klausomas ir išgyvenamas palankiomis ir nepalankiomis sąlygomis, įvairiais keliais, skirtingomis formomis, susiduria su dideliais sunkumais ir persekiojimais pasaulyje, kuris dažnai kurčias Dievo balsui“, – kalbėjo popiežius Pranciškus Jungtinių Biblijos draugijų delegacijai.

„Gimstanti Bažnyčia gyvena Dievo Žodžiu, jį skelbia, o persekiojama – bėga su juo kaip su vieninteliu savo bagažu. Tokiu būdu persekiojimai tampa proga skleisti Žodį, niekada jo nepamiršti“, – pridūrė Pranciškus, priminęs diakono Pilypo atvejį (žr. Apd 8). Dėl persekiojimų jis atsidūrė Samarijoje, tačiau atsidūręs ten nekalbėjo apie savo skausmą, bet skelbė Kristų, gydė ligonius, sužadindamas didelį džiaugsmą tarp žmonių.

„Galvoju apie daugybę krikščionių, kurie mūsų laikais yra priversti bėgti iš savo krašto. Vyrai ir moterys, kurie, kaip ir pirmieji tikintieji, bėga, pasiimdami su savimi gautą Žodį. Jie brangina savo tikėjimą kaip lobį, suteikiantį prasmę sunkioms, kartais iš tiesų baisioms aplinkybėms, su kuriomis tenka susidurti: priėmę Kristaus kryžių, jie garbina Dievo žodį, kuris „išlieka per amžius“ (žr. Iz 40, 8; 1 Pt 1, 23–25)“, – tęsė Šventasis Tėvas.

Grįždamas prie Apaštalų Darbų epizodo apie Pilypo misiją, popiežius priminė, kad jis susidūrė su dviem žmonėmis, burtininku Simonu ir Etiopijos karalienės dvaro pareigūnu. Nors jie labai skirtingomis aplinkybėmis pažino Dievo žodį, jiems bendra tai, kad jie nesugeba jo suprasti ir priimti. Į apaštalų mokymą jie reaguoja nevienodai: jei burtininko Simono susireikšminimas trukdo jam priimti Dievo dovaną, tai etiopas, padedamas Pilypo, supranta Dievo žodį, paprašo krikšto ir keliauja sau toliau apimtas didelio džiaugsmo.  

„Brangūs broliai ir seserys, Dievo žodis ir šiandien „bėga“ pirmyn, o jūs savo darbais jam tarnaujate“, – sakė popiežius audiencijos dalyviams. Biblijos skleidimas, pasak jo, leidžiant vertimus įvairiomis kalbomis ir didelio jų skaičiaus platinimas yra labai pagirtinas ir jis džiaugiasi, kad tai vyksta bendradarbiaujant daugelio kraštų katalikais.

„Meldžiu Šventosios Dvasios visada vesti ir remti jūsų tarnystę“, – sakė popiežius. Šventosios Dvasios veikimu tie, kurie susiduria su Šventuoju Raštu, per Kristų pradeda atskleisti Dievo gelmę ir įtiki.  

Galima priminti, kad tarp maždaug 150 nacionalinių ekumeninio Jungtinių Biblijos draugijų tinklo, kurio pirmutinis tikslas yra Šventojo Rašto vertimas, redagavimas, leidimas ir platinimas, narių yra ir Lietuvos Biblijos draugija, įsteigta 1992 metais aštuonių Lietuvos krikščioniškų Bažnyčių: baptistų, liuteronų, reformatų, sekmininkų, katalikų, sentikių, adventistų ir ortodoksų. 2011 metais prisidėjo laisvieji krikščionys. Visai neseniai, 2023 metų sausį, Lietuvos Biblijos draugija pristatė naują ekumeninį Evangelijos pagal Matą ir Evangelijos pagal Morkų vertimą su įvadiniais straipsniais ir komentarais. (RK / Vatican News)

2023 vasario 16, 12:50