Paieška

Popiežius sveikina susitikimo dalyvius Popiežius sveikina susitikimo dalyvius  (Vatican Media)

„Pasauliečiai ir ganytojai kartu Bažnyčioje; pasauliečiai ir ganytojai kartu pasaulyje.“

Šeštadienį baigėsi nuo ketvirtadienio Vatikane vykęs vyskupų konferencijų pasauliečių reikalų tarybų pirmininkų ir atstovų susitikimas tema: „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“. Dalyvavo daugiau kaip septyniasdešimties šalių, taip pat ir Lietuvos, atstovai. Užbaigiant susitikimą jo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Dėkodamas susitikimo dalyviams, atvykusiems apmąstyti ganytojų ir tikinčiųjų pasauliečių bendrą atsakomybę, popiežius visų prima priminė Vatikano II Susirinkimo labai aiškiai pabrėžtą tiesą, kad Bažnyčia – tai ne hierarchija ir ganomieji, bet viena šventa tikinti Dievo tauta, kurios nariai, nors yra apdovanoti skirtingomis charizmomis ir gavę skirtingus pašaukimus, turi vienodą, Krikštu jiems suteiktą Dievo vaikų orumą.

Popiežius pabrėžė, kad pasauliečių orumo ir teisių pripažinimas nėra kokių nors teologinių naujovių rezultatas. Jis taip pat neturi būti suprantamas kaip mėginimas pasauliečių įtraukimu atsverti kunigų skaičiaus mažėjimą ar juo labiau kaip tam tikras „revanšizmas“ tų, kurie praeityje buvo nustumti į šalį. Priešingai – pasauliečių vaidmens pripažinimas remiasi teisinga Bažnyčios vizija – Bažnyčios kaip Dievo tautos, kurios visateisiai nariai kartu su įšventintaisiais dvasininkais yra ir pasauliečiai. Pasak Pranciškaus, čia kalbama ne apie kokias nors naujoves, bet apie būtinumą susigrąžinti pirmųjų amžių integralią ekleziologiją, pagal kurią visus Bažnyčios narius vienija priklausymas Kristui ir antgamtinė bendrystė su juo bei su broliais ir seserimis. Reikia įveikti tą sociologinę viziją, kuri žmones rūšiuoja pagal socialinius rangus ir kuri yra grindžiama kiekvienai kategorijai priskiriama valdžia. „Broliais ir seserimis mus visus daro mūsų bendras priklausymas Kristui“, – pakartojo Pranciškus.

Popiežius taip pat sakė, kad pasauliečių ir ganytojų bendros atsakomybės iškėlimas padeda įveikti Bažnyčios narių skirstymą į atskiras grupes, taip pat baimes ir tarpusavio nepasitikėjimą. „Atėjo laikas ganytojams ir pasauliečiams žengti kartu visose Bažnyčios gyvenimo srityse, visuose pasaulio kraštuose! Tikintieji pasauliečiai Bažnyčioje nėra svečiai. Bažnyčioje jie yra savo namuose ir todėl yra pašaukti rūpintis savo namais“, – pabrėžė popiežius, pridurdamas, kad iš to išplaukia ir pareiga visiems kartu liudyti krikščionybę pasaulietinėje aplinkoje: darbo, kultūros, politikos, meno, socialinės komunikacijos pasaulyje. „Pasauliečiai ir ganytojai kartu Bažnyčioje, pasauliečiai ir ganytojai kartu pasaulyje.“ (jm / Vatican News)

2023 vasario 18, 13:43