Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius priėmė Vatikano prieigas saugančius pareigūnus

Sausio 12 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Viešojo saugumo prie Vatikano inspektorato narius su šeimomis, padėkojo už atliekamą darbą, linkėjo gerų naujų metų ir pasakė, kad maži, bet malonūs ir svetingi gestai taip pat yra būdas kurti kasdienę taiką.

Viešojo saugumo prie Vatikano inspektoratas yra specialus Italijos Vidaus reikalų ministerijos padalinys, kurio pareigūnų užduotis yra rūpintis viešąja tvarka ir saugumu Vatikano prieigose ir Šv. Petro aikštėje. Šio padalinio pareigūnai taip pat lydi popiežių, kai šis lanko Romos miestą ir Italiją.

„Labai vertinu jūsų darbą, atliekamą tarp tikinčiųjų ir piligrimų, atvykstančių iš viso pasaulio susitikti su popiežiumi, aplankyti apaštalo Petro kapo ir pasimelsti prie jo įpėdinių kapų, kurių dauguma yra Vatikano bazilikoje“, – sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams ir pridūrė, jog jų, Italijos valstybės pareigūnų, darbas Vatikano teritorijoje taip pat liudija gerus ir glaudžius tarpvalstybinius santykius.

„Linkiu, kad jūsų darbą, dažnai susijusį su pasiaukojimu ir rizika, visada skatintų troškimas padėti kitiems ir bendruomenei“, – sakė Šventasis Tėvas, kviesdamas neseniai švęstų Kalėdų šviesoje puoselėti krikščionišką solidarumo ir brolybės jausmą, liudyti Dievo meilę ten, kur būnama, taip pat vykdant savo darbą. Pasak popiežiaus Pranciškaus, mažais maloniais ir svetingais gestais tarnybos metu taip pat galima liudyti Dievo artumą žmogui. Tai yra konkretus būdas būti taikos kūrėjais.

„Kaip šiandien reikia žmonių, kurie dirba dėl taikos ne gražiais žodžiais, bet veiksmais, rūpestingai atlikdami savo pareigą tarnauti bendrajam gėriui!“, – sakė popiežius Vatikano prieigose ir Šv. Petro aikštėje saugumą ir tvarką užtikrinantiems pareigūnams ir jų šeimoms. (RK / Vatican News)

  

2023 sausio 12, 14:49