Paieška

Popiežiaus audiencija Urbono kolegijos bendruomenei Popiežiaus audiencija Urbono kolegijos bendruomenei  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius priėmė prieš keturis šimtmečius įkurtos kolegijos studentus

Šeštadienio, sausio 21 d., rytą popiežius Pranciškus priėmė prieš beveik keturis šimtus metų popiežiaus Urbono VIII įkurtos ir jo vardu pavadintos kolegijos studentus ir vadovybę. Nuo pat įkūrimo šios kolegijos tikslas yra rengti dvasininkus vadinamosioms misijų teritorijoms.

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti tikrasis misionierius, tikrasis mokinys, artimas Viešpačiui ir savo broliams bei seserims, klausė popiežius ir toliau kolegijos bendruomenei sakytoje kalboje paminėjo tris, jo įsitikinimu, autentiškų misionierių ugdymo procese ir vėliau jų veikloje svarbius dalykus.

Pirmoji savybė – tai drąsa būti autentiškiems. Pasak Pranciškaus, Evangelijos skelbėjo artumas Dievui ir broliams bei seserims atsiskleidžia tiek, kiek jis išdrįsta nusimesti kaukes. Žmonės užsideda kaukes tuomet, kai nori atrodyti tobulais, nepriekaištingais ir klusniais. „Nereikia kaukių! – sakė Pranciškus. – Parodykime save kitiems tokius, kokie esame, su savo ribotumais ir prieštaravimais, įveikdami baimę, kad būsime kitų teisiami dėl to, kad neatitinkame idealaus modelio, kuris dažnai egzistuoja tik mūsų mintyse.“

Antroji popiežiaus paminėta misionieriui privaloma savybė – tai sugebėjimas išeiti iš savęs. „Gyvenimas pagal tikėjimą yra nuolatinis išėjimas: išėjimas iš mūsų mąstymo schemų, iš baimių, uždarumo, raminančių menkų garantijų. Jei iš viso to neišeisime, rizikuosime garbinti Dievą, kuris yra tik mūsų poreikių projekcija, taigi stabas, ir nepatirti autentiško susitikimo su kitais. Reikia drąsiai prisiimti išėjimo riziką, kaip Abraomas, Mozė ir Galilėjos žvejai, kuriuos pašaukė Jėzus.“

Trečioji popiežiaus paminėta svarbi savybė, kuria turėtų pasižymėti kiekvienas misionierius, – tai atvirumas dialogui, drąsa kalbėtis. Pirmiausia reikia kalbėtis su Dievu maldoje, kuri taip pat yra išėjimas iš mūsų ego, atsivėrimas Tam, kuris kalba mumyse ir klausosi mūsų balso. Reikalingas taip pat broliškas dialogas su kitais žmonėmis, radikalus atvirumas jų atžvilgiu. „Pasauliui reikia dialogo. Pasauliui reikia taikos. Reikia vyrų ir moterų, kurie būtų jos liudytojai“, – sakė Pranciškus ir ragino kolegijos studentus mokytis iš „dialogo kankinių“ – tų, kurie kai kuriose šalyse, iš kurių yra kilę dabartiniai Urbono kolegijos studentai, drąsiai siekė dialogo ir taikos. „Nebijokite eiti iki galo, eiti prieš srovę ir dalytis Jėzaus žinia, skelbti jo mums duotą tikėjimą.“

Susitikimo pabaigoje popiežius ragino Urbono kolegijos studentus melsti Mergelės Marijos ir šventaisiais bei palaimintaisiais paskelbtų kolegijos absolventų užtarimo. (jm / Vatican News)

2023 sausio 21, 11:07