Paieška

Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją  (ANSA)

Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją

Ketvirtadienį, sausio 19 d., kaip kasmet maldos savaitės už krikščionių vienybę pradžioje, popiežius Pranciškus priėmė Suomijos krikščionių delegaciją.

Kasmet rengiama Suomijos krikščionių ekumeninė kelionė į Romą sutampa ir su sausio 19-ąją minima suomių tautos krikštytojo šv. Henriko švente. Dvyliktajame amžiuje gyvenęs Švedijos Upsalos vyskupas šventasis Henrikas buvo pirmasis krikščionybės skelbėjas Suomijoje.

Suomijos krikščionių delegacijai, kurią sudarė katalikų, liuteronų, ortodoksų ir metodistų atstovai, vadovavo Espo vyskupė  Kaisamari Hintikka. Ji audiencijos pradžioje popiežiui įteikė dovaną – Baltijos bangų nugludintą akmenėlį.

„Brangioji sese, – kreipėsi popiežius į vyskupę.  – Dėkoju, kad taip įtaigiai priminei man Baltijos jūros vaizdą, gyvybės šaltinį, kuriam gresia žmogaus veiklos padariniai, ir susitikimo vietą, skaudžiai paveiktą konfrontacijos atmosferos, kurią sukėlė žiauraus karo beprasmybė. Karas visada yra pralaimėjimas, visada.“

Paminėjęs Baltijos jūros vandenį, popiežius sakė, kad krikščionims vanduo pirmiausia primena Krikštą ir per jį gautą sutaikinimo dovaną. „Ką tik šventėme Viešpaties Krikštą. Dievo Sūnaus pasinėrimas į Jordano vandenį yra jo troškimo visiškai pasinerti į mūsų žmogiškumą ženklas. Ir mes, pakrikštyti Kristuje, esame jame panardinti, todėl esame Dievo vaikai ir vieni kitų broliai ir seserys, – kalbėjo Pranciškus. – Priėmę vieną Krikštą, mes, tikintieji, pirmiausia esame kviečiami dėkoti, nes Krikšto vanduo mūsų egzistenciją sutaikino su Dievu, kitais žmonėmis ir kūrinija. Esame sutaikinti vaikai, todėl esame pašaukti vis labiau liudyti tarpusavio taiką ir skatinti pasaulio susitaikinimą.“

Audiencijos pabaigoje, popiežiui paraginus, visi kartu sukalbėjo „Tėve mūsų“. (jm / Vatican News)

2023 sausio 19, 14:28