Paieška

Popiežius pakrikštijo 13 kūdikių

Sekmadienio, Kristaus Krikšto šventės rytą, popiežius Pranciškus pakrikštijo 13 kūdikių – Vatikano darbuotojų vaikų. Krikšto sakramentas buvo teikiamas per Mišias, kurioms popiežius vadovavo ne Šv. Petro bazilikoje, bet Vatikano rūmų Siksto koplyčioje.

Popiežius nesakė Mišių homilijos, o tik prieš Krikšto apeigas trumpu sveikinimu kreipėsi į kūdikių tėvus. „Dėkoju, kad atnešėte savo vaikus pakrikštyti, – sakė Pranciškus, – dėkoju, kad atėjote su vaikais į bažnyčią. Šiandien jūsų vaikams yra labai svarbi diena. Visi turime žinoti savo krikšto dieną. Tai tarsi gimtadienis. Per Krikštą mes gimstame krikščioniškam gyvenimui.“ Popiežius prašė tėvų pasirūpinti, kad vaikai žinotų savo krikšto datą, taip, kaip žino gimimo dieną, kad būtų dėkingi Dievui už malonę, kad tapome krikščionimis. Pranciškus taip pat priminė tėvams, kad ši diena – tai naujo kelio pradžia ir kad tėvai ir artimieji turi palydėti krikščioniškuoju keliu šią dieną pradedančius eiti vaikus. Vienas svarbiausių dalykų – išmokyti vaikus melstis, pasistengti, kad vaikai pamiltų maldą ir kad malda juos lydėtų per visą gyvenimą, kad gerais laikais jie maldoje dėkotų Dievui, o blogais – prašytų jo pagalbos, melstų jėgų. 

„Šiandienė šventė yra gražios krikščioniškos kelionės pradžia, – sakė Pranciškus. – Šiandien jūs ir jūsų vaikai švenčiate kelionės pradžią. Ir tik nuo jūsų priklauso, kaip padėsite jiems eiti per gyvenimą. Dėkoju už sprendimą pakrikštyti savo vaikus.“

Jau daugiau kaip keturis dešimtmečius gyvuoja tradicija, kad Kristaus Krikšto sekmadienį popiežius krikštija kūdikius – Vatikano darbuotojų vaikus. Šią tradiciją 1981 m. įvedė Jonas Paulius II. Pirmus du kartu krikšto apeigos vyko Vatikano rūmų Pauliaus koplyčioje, o nuo 1983 m. kasmet vyksta garsiojoje Siksto koplyčioje. Iš pradžių popiežius krikštijo tik Vatikane su šeimomis gyvenančių Šveicarų gvardijos karininkų ir puskarininkių vaikus, o vėliau – ir kitų Vatikano darbuotojų vaikus. (jm / Vatican News)

2023 sausio 08, 11:20