Paieška

Audiencija SERMIG asociacijai iš Turino Audiencija SERMIG asociacijai iš Turino  (ANSA)

Popiežius: mums reikia vietų, kur galima patirti brolybę

Sausio 7 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Jaunųjų misionierių tarnybos – Vilties brolijos asociacijos (SERMIG) narius. Šią asociaciją 1964 m. su keliais kitais bendraminčiais, įskaitant 2019 m. mirusią sutuoktinę Mariją, įsteigė Ernesto Olivero, pats dalyvavęs šeštadienio audiencijoje. Asociacija aktyviai veikia ne vien Turino mieste, bet ir realizavo šimtus projektų dešimtyse kraštų, konkrečiai prisidėdama prie savųjų teisingumo, taikos, vystymosi idealų.

„Šiandien galime kartu padėkoti Viešpačiui už SERMIG, kuri yra tarsi didelis medis, išaugęs iš mažos sėklos. Tokia yra Dievo karalystės tikrovė. Maža sėkla, kurią Viešpats pasėjo Turine septintojo dešimtmečio pradžioje“, – sakė popiežius Pranciškus, priminęs, kad tuo – šv. Jono XXIII ir Vatikano II Susirinkimo – laikotarpiu Bažnyčioje sužydėjo daug evangelinių bendruomeninių ir tarnavimo iniciatyvų. Tos, kurių veikla atsirandant pašaukimų tęsiasi, augo ir persitvarkė pagal laiko poreikius. Jaunųjų misionierių tarnybą įkūrė grupelė jaunuolių, jaunuolių su Jėzumi. Asociacijos vaisiai aiškiai rodo, kad ji nėra paprasto visuomeniškumo išraiška, bet gimsta iš draugystės su Viešpačiu, iš pastangų suteikti jam vietos savo gyvenime ir atpažinti jį vargstančiuose. 

Popiežius priminė vieną SERMIG asociacijos epizodą: prieš keliasdešimt metų jai buvo atiduotas senas karinis sandėlis, kurį ji pertvarkė į didelį savo veiklos centrą ir pavadino „Taikos arsenalu“. Šis virsmas pats savaime yra dramatiškai aktuali žinia šiandien ir, galima sakyti, Dievo svajonė, kurią Šventoji Dvasia nuolatos žadina Dievo tautos istorijoje. Pasak pranašo Izaijo, „jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti“ (Iz 2, 4).

Karinių priemonių sandėlis buvo paverstas taikos priemonių – susitikimų, pokalbių, svetingumo – sandėliu. Tai vieta, kur visi, ypač jaunuoliai, gali tai patirti ir to išmokti. Pasaulis keičiasi tiek, kiek keičiamės mes. Karo kurstytojai daugybę jaunuolių priverčia kovoti su savo broliais ir seserimis. Todėl reikia kurti vietas, kur būtų galima patirti brolybę.  

„Štai šis žodis: brolybė. SERMIG vadinama „vilties brolija“, tačiau galima pasakyti ir atvirkščiai – „brolybės viltis““, – kalbėjo popiežius Pranciškus, pasak kurio, šios vilties, šios svajonės garsinimas paskatino jį paskelbti encikliką Fratelli tutti.

„Jūs jau dalijatės šia svajone, esate jos dalis, padedate jai suteikti kūną, rankas, akis, kojas, suteikiate jai gyvybę. Už tai kartu su jumis noriu dėkoti Dievui, nes tokio darbo neįmanoma atlikti be jo. Karą galima kariauti be Dievo, o taiką galima pasiekti tik su juo“, – pridūrė Šventasis Tėvas.

Audiencijos dalyvius jis paragino nenuilstamai kurti „Taikos arsenalą“: tai niekada neužbaigiamas darbas, visada atvira statybų aikštelė. Popiežius padėkojo už Brazilijoje ir Jordanijoje asociacijos iš Turino įsteigtus „Taikos arsenalus“, kuriuose tegul darbuojasi ne vien krikščionys, bet ir bet kuris geros valios žmogus. Šventoji Dvasia kalba kiekvienai širdžiai, kuri moka klausytis.  

„Bet reikia ir to, kurio širdis tvirtai įsišaknijusi Evangelijoje. Reikia tikėjimo ir maldos bendruomenės, kuri už visus kyrstytų ugnį. Tą ugnį, kurios Jėzus atėjo atnešti į žemę ir kuri dabar dega amžinai (žr. Lk 12, 49). Čia atskleidžiame, ką reiškia bendruomenė žmonių, kurie visiškai priima brolybės pašaukimą bei misiją ir ją nuosekliai, stabiliai vykdo“, – pažymėjo popiežius audiencijos dalyviams, Jaunųjų misionierių tarnybos – Vilties brolijos asociacijos (SERMIG) – nariams. (RK / Vatican News)

2023 sausio 07, 14:21