Paieška

Popiežiaus audiencija augustinų konfederacijos vadovų tarybos nariams Popiežiaus audiencija augustinų konfederacijos vadovų tarybos nariams  (Vatican Media)

Popiežius: Dievo karalystės raugu kelti pasaulį

Popiežius penktadienį (sausio 13 d.) audiencijoje priėmė Augustinų regulinių kanauninkų konfederacijos atstovus, Romoje dalyvaujančius vadovų tarybos posėdžiuose. Popiežius palinkėjo, kad savo charizmą permąstyti susirinkę vienuoliai augustinai sustiprintų gyvenimo bendrystę, sekdami pirmosios apaštalų bendruomenės pavyzdžiu.

Popiežius priminė, kad pamatinė vienuolinio gyvenimo taisyklė yra Kristaus sekimas pagal Evangeliją. Tai reiškia nuolat ir kasdien ieškoti Viešpaties.

Yra įvairių Viešpaties ieškojimo kelių, patikino Pranciškus: Dievo meilę atspindinčiame bendruomenės gyvenime; atkakliai skaitant Šventąjį Raštą, padedantį išgirsti Kristų ir Bažnyčią; liturgijoje, o ypač Eucharistijoje, kuri įgyvendina Bažnyčios vienybę meilės darnoje; moksle ir eilinėje pastoracijoje.

Kitas Viešpaties ieškojimo kelias eina per mūsų gyvenamo laiko tikrovę, tęsė popiežius. Anot jo, vadovaujamės supratimu, kad mums negali būti svetima  visa, kas žmogiška, ir kad būdami laisvi nuo bet kokio supasaulėjimo galime kelti pasaulį Dievo karalystės raugu.

Šventasis Augustinas moko eiti vidiniu Viešpaties pažinimo ir meilės gyvenimo keliu. Dievas mus sukūrė sau ir mūsų širdys bus neramios tol, kol nenurims Viešpatyje, sakė popiežius, primindamas bene garsiausią Augustino, Bažnyčios tėvo ir šventojo, veikalą – „Išpažinimus“. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 13, 13:41