Paieška

Popiežius Pranciškus ir Socialinės tarnystės seserų kongregacijos seserys Popiežius Pranciškus ir Socialinės tarnystės seserų kongregacijos seserys   (Vatican Media)

Popiežius: atsiliepti į socialinius iššūkius su meilės ginklais

Socialinės tarnystės seserų kongregacija mini įsikūrimo šimtąsias metines. Vengrijoje s. Margitos Slachtos vadovaujamos vienuolijos seserys, vėliau įsikūrusios JAV ir kitur pasaulyje, nuo pat pradžios buvo politiškai aktyvios. Steigėja buvo pirmoji moteris išrinkta į Vengrijos parlamentą. Kongregacijos seserys priešinosi Holokaustui, išgelbėjo daug žydų.

Kongregacijos steigėja, Bažnyčia ir Šventoji Dvasia nuolat primena, jog nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už kitus atiduoti. Socialinė meilės tarnystė, kurios mokė M. Slachta, yra šios nekintančios naujovės įrodymas, pažymėjo popiežius kalbos tekste, kurį penktadienio audiencijoje įteikė Socialinės tarnystės seserų kongregacijos atstovėms.

Vykstant holokaustui steigėja mokė, kad tikėjimo priesakai įpareigoja seseris vienuoles ginti žydus, net pavojaus gyvybei akivaizdoje, priminė popiežius. Jis palinkėjo, kad seserys vienuolės ir nūdieną gebėtų priimti socialinius iššūkius taip pat, kaip darė pirmosios kongregacijos seserys nacių laikais – apsiginklavusios vien tik meilės ginklais.

Dievas tesuteikia jėgų būti šios meilės, tiesos, teisingumo liudytojais vykdant pašaukimą, į kurį esame pakviesti, pažymėjo popiežius. Romos vyskupas pavedė Socialinės tarnystės seseris jų kongregacijos narės, kankinės pal. Saros Salkaházi, 1945 m. nacistų nužudytos už žydų slapstymą Budapešte, užtarimui. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 20, 13:42