Paieška

Knygos „Dievas visuomet naujas“ viršelis Knygos „Dievas visuomet naujas“ viršelis  

Popiežiaus pratarmė veikalui apie Benedikto XVI mokymą

Vatikano knygų leidykla išleido naują veikalą apie popiežiaus emerito Benedikto XVI teologiją su popiežiaus Pranciškaus pratarme. Žurnalisto Luca Caruso knyga „Dievas visuomet naujas“ yra popiežiaus emerito dvasinių minčių rinkinys. Jo puslapiuose kalba aistringas ir romus tikėjimo ir vilties mokytojas, kviečiantis skaitytoją patirti naujo gyvo susitikimo su Jėzumi malonę, pažymėjo pratarmės autorius. Veikalas italų kalba pasirodys knygynuose sausio 14 d.

Benedikto XVI teologija kyla iš jo pamaldumo – jis ją kūrė atsiklaupęs – rašo popiežius Pranciškus, pasak kurio, jo pirmtakas aiškina tikėjimą kaip Dievui visą save atidavęs žmogus, kuris, pasikliaudamas Šventąja Dvasia, stengėsi vis giliau įsismelkti į jį nuo jaunystės sužavėjusio Jėzaus slėpinį.

Popiežius pasidžiaugė veikalo išleidimu pažymėdamas, kad jau pats jo pavadinimas atspindi vieną iš būdingiausių jo pirmtako mokymo ir jo tikėjimo vizijos aspektų. „Taip, Dievas visuomet naujas, nes jis – proto ir grožio, malonės ir tiesos šaltinis. Dievas niekuomet nesikartoja – Dievas mus nustebina, Dievas kuria nauja. Tai patvirtina ir šio veikalo dvasinis naujumas“, – pažymėjo popiežius Pranciškus.

Anot jo, Benedikto XVI kūrybinis talentas gausiais įvaizdžiais, turtinga kalba ir perspektyvų gausa tiriant įvairius krikščionybės aspektus skatina nuolat ugdyti neįkainojamą Dievo priėmimo į savo gyvenimą dovaną. Jo gebėjimas leisti sąveikauti širdžiai ir protui, mintims ir jausmams, išminčiai ir emocijoms yra tinkamas pavyzdys, kaip visiems pristatyti triuškinančią Evangelijos galią.

Veikale, kuris yra tarsi Benedikto XVI raštų dvasinė sintezė,  atskleistas jo gebėjimas vis naujai parodyti krikščioniškojo tikėjimo gylį. Pranciškus prisiminė vieną pavyzdį, anot jo, visiškai patvirtinantį proto ir jausmo darną Benedikto XVI teologijoje: „Dievas yra meilės įvykis“.

Pranciškus patikino, kad „Benedikto XVI mintys ir mokymas yra ir visuomet išliks vaisingi, nes sugebėjo susikoncentruoti į pamatinius mūsų krikščioniškojo gyvenimo svertus: visų pirma į Jėzaus Kristaus asmenį ir žodį, be to, į teologines dorybes – meilę, tikėjimą ir viltį. Ir už visa tai Bažnyčia bus jam dėkinga. Visiems laikams“.

„Dėkokime Dievui, kad mums padovanojo popiežių Benediktą XVI. Jis savo žodžiu ir liudijimu mokė mus, kad mąstymu, mokslu, įsiklausymu, dialogu ir ypač malda galima tarnauti Bažnyčiai ir visos žmonijos gėriui; jis davė mums veiksmingus intelektualinius įrankius, leidžiančius kiekvienam tikinčiajam atsiliepti į savo viltį visiems suprantamu mąstymo ir bendravimo būdu. Jis dėjo nuolatines pastangas siekdamas dialogo su visais, kad kartu ieškotume būdų, kaip susitikti su Dievu“, – veikalo pratarmėje pažymėjo popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 04, 11:41