Paieška

Audiencija suvažiavimo „Women Building a Culture of Encounter Interreligiously“ dalyviams Audiencija suvažiavimo „Women Building a Culture of Encounter Interreligiously“ dalyviams  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija moterims, kuriančioms tarprelinginę susitikimo kultūrą

Popiežius ketvirtadienio (sausio 26 d.) audiencijoje priėmė tarptautinės ir tarpreliginės moterų asociacijos atstoves, dalyvaujančias suvažiavime Romoje apie moterų, kuriančių tarpreliginę susitikimo kultūrą, vaidmenį. Popiežius joms labai dėkojo už įsipareigojimą ugdyti moters orumą savo religijų kultūriniuose kontekstuose.

Pagrindinis suvažiavimo dėmesys skirtas moterų įnašui į susitikimo kultūrą atsižvelgiant į moteriškumo aspektus jų  religinėse tradicijose. Popiežius pasidžiaugė iniciatyva pažymėdamas, kad tokio pobūdžio suvažiavimas, kuriame dalyvauja dvylikos religijų atstovės, yra neįprastas ir reikšmingas įvykis.

„Susitikimo kultūros veiksmai ir jų įgyvendinimui būtinas atvirumas tampa retu reiškiniu, o jų praktikavimas yra viena iš didžiausių dovanų, kurią galite pasiūlyti savo šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei“, – pažymėjo Romos vyskupas.

Jis drąsino moteris tęsti bendradarbiavimą, dalytis pažintimi ir patirtimis ir reiškė viltį, kad tai paskatins jas savo kultūriniuose kontekstuose kūrybingai tęsti labdaringą pagalbą žmonėms, norintiems pakilti iš materialinių vargų, bet dar labiau trokštantiems atrasti gyvenimo reikšmę ir tikslą.

Suvažiavimo prelegentes popiežiaus audiencijoje lydėjo Pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos pirmininkė, taip pat Šventojo Sosto tarpreliginio dialogo dikasterijos nariai ir patarėjai. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 26, 12:43