Paieška

Popiežiaus audiencija Maltos ordino kapitulai Popiežiaus audiencija Maltos ordino kapitulai  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija Maltos ordino kapitulai

„Jūs parašėte labai svarbų naują Maltos ordino istorijos puslapį, galite juo didžiuotis“, – pasakė popiežius Pranciškus pirmadienį, sausio 30 d., priėmęs ordino atstovus, dalyvaujančius šiomis dienomis vykstančioje generalinėje kapituloje, užbaigiančioje prieš porą metų pradėtą Maltos ordino reformos procesą.

Popiežius padėkojo savo specialiajam delegatui kardinolui Silvano Tomasi bei laikinai didžiojo magistro pareigas einančiam broliui Johnui Dunlapui, kurie vadovavo Maltos ordinui per pastarąjį reformų laikotarpį, pasveikino prieš kelias dienas išrinktus naujus pagrindinių ordino institucijų vadovus ir naujos Suvereniosios tarybos narius.

Popiežius paminėjo ir svarbius sprendimus, kurie buvo priimti atsinaujinimo proceso metu: visų pirma bendruomeninio gyvenimo atkūrimą ir įsipareigojimą laikytis iškilmingai duodamo neturto įžado. Kiti, pasak popiežius, labai svarbūs dalykai – tai sprendimas įkurti noviciatą naujų narių ugdymui bei rūpintis visų luomų ordino narių nuolatiniu ugdymu.

Toliau savo kalboje popiežius paminėjo tris esmines Maltos ordino savybes, kurias nurodo oficialus jo pavadinimas, – Jeruzalės, Rodo ir Maltos suverenus karinis Šv. Jono ligoninės ordinas.

Maltos ordino suverenumas yra specifinis, per amžius įgytas ir patvirtintas popiežių valia. Jis leidžia dosniai vykdyti labai reikalingus solidarumo darbus, tapti artimais tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir tai daryti, naudojantis tarptautine diplomatine teisine apsauga.

Maltos ordiną iš pradžių sudarė riteriai. Ordinas gali didžiuotis šlovingais savo istorijos puslapiais, piligrimų ir šventųjų vietų bei krikščionybės gynimu. Šiandien šis veiklos aspektas užleido vietą tarpreliginiam dialogui. Tikėjimas į Kristų ir sekimas juo įpareigoja liudyti Evangeliją ir malda bei liudijimu kovoti su viskuo, kas jai priešinasi.

Ordinas pradėjo veiklą tarnaudamas piligrimams Jeruzalėje šv. Jono Krikštytojo vardu pavadintoje prieglaudoje-ligoninėje. Šiandien šis pašaukimas tęsiamas įvairiais tarnavimo sergantiesiems ir kenčiantiesiems būdais. Rūpindamiesi jais, ordino nariai kiekviename jų atpažįsta kenčiantį Kristaus veidą. Kas ištiesia sergantiesiems ir kenčiantiesiems ranką su užuojauta ir švelnumu, pats susitapatina su Jėzumi, geruoju samariečiu. Popiežius prašė niekada nepamiršti, kad artimo meilės darbai turi būti gerai organizuoti ir sklandžiai tvarkomi, tačiau visų pirma jie turi būti Kristaus meilės ženklas.

Popiežius ragino Maltos ordino narius likti ištikimais Kristui, Mokytojui ir Viešpačiui, ir eiti pirmyn į visą pasaulį, jo pavyzdžiu gydyti ligonius ir teikti paguodą kenčiantiesiems. (jm/ Vatican News)

2023 sausio 30, 12:49