Paieška

Popiežiaus audiencija liturgijos kursų dalyviams Popiežiaus audiencija liturgijos kursų dalyviams  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: liturgijoje svarbiau ne apeigos, bet tai, ką jos reiškia

Penktadienį, sausio 20 d., popiežius Pranciškus susitiko su vyskupijų ceremonijarijais ir liturgistais, dalyvaujančiais jiems skirtuose kursuose, šiomis dienomis vykstančiuose Romos Šv. Anzelmo popiežiškajame liturgijos institute.

Sveikindamas kunigus, atsakingus už savo vyskupų vadovaujamų liturginių apeigų grožį ir už liturginę formaciją savo vyskupijose, popiežius sakė, kad jų veikla, kaip ir šie kursai, atspindi tai, apie ką jis rašė neseniai paskelbtame apaštališkajame laiške „Desiderio desideravi“. Iš tiesų, reikia, kad atsakingieji už liturgines apeigas būtų gerai pasirengę ir atsidavę savo tarnystei, sakė popiežius ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie vyskupijų ceremonijarijų tarnystę vis dar tebevykstančio Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos įgyvendinimo kontekste.

Visų pirma reikia atsiminti, kad liturgijos šventimas veda į susitikimą su prisikėlusiu Kristumi, dėl to liturginės apeigos turi būti santūrios, paprastos ir sklandžios. Ceremonijarijaus darbas – tai diakonija, tarnystė. Bendradarbiaudamas su vyskupu, jis tarnauja bendruomenei. Dėl to vyskupas šias pareigas patiki kunigui, sugebančiam santūriai ir rūpestingai jas vykdyti, nekeliančiam pačių apeigų aukščiau už tai, ką jos išreiškia, sugebančiam padėti žmonėms suvokti jų prasmę ir dvasią, visų dėmesį kreipti į centrą – nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų.

Popiežius priminė Vatikano II Susirinkimo mokymą apie liturgijos pastoracinį vaidmenį: liturgija turi vesti žmones pas Kristų, o Kristų – pas žmones. Tai yra pagrindinis tikslas, kuris taip pat turi būti svarbiausias rengiant liturgines apeigas ir prižiūrint jų eigą. Jei to nepaisysime, sakė Pranciškus, turėsime gražias apeigas, bet be jėgos, be skonio, be prasmės, nes jos nepalies Dievo tautos narių širdies ir nepaveiks jų egzistencijos.

Nuo pat Susirinkimo pabaigos vienas sudėtingiausių liturgijos reformos aspektų yra praktinis jos įgyvendinimas, t. y. tai, kaip perkelti į kasdienį gyvenimą visa tai, ką nustatė Susirinkimo tėvai. Tam reikalingas nuolatinis liturginis ugdymas. Popiežius  priminė, kad būtent apie tai rašoma neseniai paskelbtame jo apaštališkajame laiške „Desiderio desideravi“. Liturgijos santūrus iškilmingumas, paprastumas ir sklandumas pasiekiami kaip ilgo proceso, kuriame visi dalyvauja, rezultatas. Popiežius pasidžiaugė, kad prie kai kurių vyskupijų katedrų yra steigiamos liturginės praktikos mokyklos. Tai iš tiesų labai gera iniciatyva. Jis taip pat prašė atkreipti deramą dėmesį į liturginio ugdymo svarbą kunigų seminarijose, o taip rūpintis liturginiu ugdymu parapijų mastu.

Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į susikaupimo ir tylos svarbą. Prieš pradedant liturgijoje švęsti išganymo slėpinius reikia sudaryti sąlygas, kad celebrantai ir dalyviai galėtų susikaupti ir apmąstyt tai, kas bus švenčiama. Bičiuliškas pasisveikinimas su kitais liturgijos dalyviais yra svarbus ir gražus gestas, tačiau reikia visada atsiminti, kad susitikimas su Jėzumi suteikia prasmę mūsų susitikimui. Turime iš naujo atrasti ir branginti tylą, sakė Pranciškus.

Prieš popiežiaus audienciją kursų dalyviai šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. (jm / Vatican News)

2023 sausio 20, 14:17