Paieška

Popiežiaus audiencija budistams iš Kambodžos Popiežiaus audiencija budistams iš Kambodžos  (Vatican Media)

Popiežius: krikščionys ir budistai supranta ekologinio atsivertimo būtinumą

Popiežius Pranciškus priėmė Kambodžos vienuolių budistų ir pilietinės visuomenės atstovų delegaciją, kuri šiomis dienomis taip pat susitiko su Šventojo Sosto tarpreliginio dialogo dikasterijos vadovais.

Dėkodamas už vizitą, kurio tikslas – sustiprinti krikščionybės ir budizmo išpažinėjų draugystę, popiežius sakė, kad tarpreliginis bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys, padedantis žmonėms taikiai gyventi kaip broliams ir seserims bei gerbti gamtinę aplinką, kurioje jie gyvena. Šiuo metu žmonijos šeimai ir planetai gresia rimti pavojai, dėl to reikia ekologinio atsivertimo, reikia labiau rūpintis Žemės, mūsų bendrų namų, gerove. Popiežius paminėjo ir labai svarbų indėlį, kurį religinės ir dvasinės tradicijos gali įnešti į savo šalių socialinį ir ekonominį atsikūrimą, kuris ypatingai svarbus daug sukrėtimų ir skausmo patyrusioje Kambodžoje.

„Skurdas ir pagarbos atstumtųjų orumui stoka mūsų laikais sukelia daug kančių ir nusivylimo, todėl su jais reikia kovoti bendrais procesais, skatinančiais suvokti radikalų mūsų aplinkos konteksto trapumą. Būtina skubiai ieškoti integruotų sprendimų, kurie atsižvelgtų į tai, kad žmonija ir gamta yra viena nuo kitos priklausomos. Todėl, – sakė Pranciškus, – panašiai kaip ir mano pirmtakai toliau raginu rūpintis mūsų bendrais namais, atsiminti mūsų pašaukimą gerbti kūriniją, save, kitus žmones ir Kūrėją.“

Pasak Pranciškaus, ekologinis atsivertimas įvyksta tada, kai pripažįstama, kad žmogus yra kaltas dėl dabartinės aplinkos krizės; kai suvokęs savo kaltę jis ima stabdyti kenksmingą ir kūrinijos negerbiančią veiklą ir ją pateisinančias ideologijas; kai įsipareigoja skatinti tokius vystymosi modelius, kurie gydo dėl godumo ir nepagarbos padarytas žaizdas.

Šioje srityje labai svarbus religijų dialogas, nes jis padeda puoselėti ekologinę atsakomybę. Laikydamiesi Budos perduotų principų, o ypač reikalavimo nekenkti gyvoms būtybėms ir gyventi paprastą gyvenimą, budistai yra išsiugdę atjaučiantį požiūrį į visas gyvas būtybes ir į Žemę, visų žmonių namus. Savo ruožtu krikščionys irgi pabrėžia ekologinę atsakomybę, žino, kad yra pašaukti kaip patikimi prižiūrėtojai saugoti kūriniją, kurią Dievas patikėjo žmogui puoselėti ir globoti.

Atsisveikindamas su delegacija iš Kambodžos popiežius sakė, kad jis esąs tikras, kad šis susitikimas, taip pat delegacijos narių susitikimai su Tarpreliginio dialogo dikasterijos vadovais suteiks galimybę ir toliau ieškoti būdų, kaip skatinti ekologinį atsivertimą bendromis budistų ir krikščionių dialogo iniciatyvomis tiek Kambodžoje, tiek visame pietryčių Azijos regione. (jm / Vatican News)

2023 sausio 19, 14:33