Paieška

Popiežius dovanoja Šventąjį Raštą Popiežius dovanoja Šventąjį Raštą   (ANSA)

Ketvirtą kartą bus švenčiamas Dievo žodžio sekmadienis

Sausio 22 d. – trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį – jau ketvirtą kartą bus minimas 2019 m. popiežiaus Pranciškaus į Bažnyčios minėjimų kalendorių įrašytas Dievo žodžio sekmadienis. Šiemet jo tema – šv. Jono pirmojo laiško žodžiai: „Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums“ (1 Jn 1, 3).

Šia proga sekmadienį popiežius Pranciškus aukos Mišias Šv. Petro bazilikoje. Pradžia – 9.30 val. Romos laiku. Per Mišias pasauliečiams vyrams ir moterims bus suteiktos lektoriaus ir katecheto tarnystės (trims – lektoriaus, septyniems – katecheto). Tai tikintieji pasauliečiai iš Italijos, Kongo, Filipinų, Meksikos ir Velso. Siekiant paskatinti tikinčiuosius dažniau skaityti Šventąjį Raštą, Mišių dalyviai gaus dovanų atskira knygute išleistą Evangeliją pagal Matą.

Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Popiežiaus dokumentas, įvedantis naują kasmetinį minėjimą, neatsitiktinai buvo paskelbtas rugsėjo 30 d. Bažnyčios liturginis kalendorius tą dieną mini Šventojo Rašto vertėją ir Bažnyčios mokytoją šv. Jeronimą. 2019 m. rugsėjo 30 d. taip pat buvo pradedami šv. Jeronimui skirti metai, minint jo mirties 1600 metų sukaktį.

Kasmet minimu Dievo žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. Popiežiaus apaštališkajame laiške buvo nurodyta, kad iniciatyva įvesti Dievo žodžio sekmadienį spontaniškai kilo vietinėse Bažnyčiose, kad patys vietinių Bažnyčių ganytojai paprašė daugiau dėmesio ir vietos skirti Šventajam Raštui. Be to, kaip irgi užsiminta popiežiaus laiške, jau Vatikano II Susirinkimas prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius kalbėjo apie būtinumą labiau supažindinti visus tikinčiuosius su Šventuoju Raštu, paskatinti didesnį domėjimąsi, kad Šventasis Raštas kartu su Eucharistija būtų krikščionių gyvenimo židinys.

Nors kiekvienas sekmadienis krikščionims yra ypatinga Dievo Žodžio ir Eucharistijos šventimo diena, nors kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Mišiose tikintieji ypatingai išgyvena prisikėlusio ir su Bažnyčia pasilikusio Viešpaties artumą, jau daug šimtmečių Bažnyčia kasmet švenčia Devintines – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Panašiai kaip Devintinės atkreipė didesnį tikinčiųjų dėmesį į Eucharistijos slėpinį, taip Dievo žodžio sekmadienio įvedimu siekiama, kad Šventasis Raštas būtų iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas, kad tą sekmadienį taip pat išoriniais regimais ženklais tikintieji paliudytų, kaip jie brangina Bažnyčiai suteiktą Dievo žodį. (jm / VaticanNews)

2023 sausio 17, 15:33