Paieška

Popiežius: Marija yra su kenčiančiais ukrainiečiais

Ketvirtadienį (gruodžio 8-ąją) Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės proga, pagal seną Romos vyskupijos tradiciją, popiežius apsilankė prie garsaus Marijos paminklo miesto centre. Pakeliui į Ispanijos aikštėje esančią Marijos statulą, Pranciškus užsuko privačiai pasimelsti prie Marijos – Salus populi romani – atvaizdo Didžiosios Marijos bazilikos koplyčioje.

Paminklas Ispanijos aikštėje pastatytas dogmai apie Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą atminti. Popiežius prie statulos, pastatytos ant aukštos, beveik 12 metrų aukščio, marmuro kolonos. Padėjo gėlių vainiką ir sukalbėjo Marijos iškilmės progai skirtą maldą. Pranciškus išsakė savo maldavimus ir padėką Marijai, atkreipdamas dėmesį į dvi ypatingas aplinkybes, kurių viena džiuginanti, o kita – liūdinanti.

Romos vyskupas Pranciškus prisiminė, kad pastaruosius dvejus metus pagerbti Marijos buvo atvykęs vienas ir ankstų rytą, dar neišaušus. Dėl koronaviruso pandemijos norėta išvengti galimų žmonių susibūrimų. Popiežiaus apsilankymas prie šios Marijos statulos gruodžio 8 d. jau daugiau kaip per šešis dešimtmečius visada pritraukia daug maldininkų ir smalsuolių, tai vienintelė proga per metus iš arti pamatyti popiežių miesto centre. Pastaruosius dvejus metus net nebuvo iš anksto skelbta, kelintą valandą Pranciškus apsilankys prie šiame mieste gyvenančių katalikų ypatingai branginamo paminklo. Todėl popiežius maldoje pasidžiaugė, kad šiemet galėjo sugrįžti jau ne vienas, o gausiai lydimas „Romos Bažnyčios ir Romos miesto žmonių, kad Marijai išsakytų visų jos vaikų padėką ir prašymus – esančiųjų arti ir toli“.

Popiežius prie Marijos kojų dvasiniu būdu sudėjo savo maldavimus, pažymėdamas, kad būtų norėjęs šiemet prie Marijos paminklo „perduoti ukrainiečių tautos padėką už taikos malonę, kurios jau ilgai prašome Viešpatį“.

Tačiau tai nebuvo įmanoma. Popiežius pažymėjo, kad, vietoj padėkos už taiką, jis privalo „dar kartą pristatyti tos kenčiančios tautos vaikų, senolių, tėvų, motinų ir jaunuolių maldavimus“.

„Nors iš tiesų visi mes žinome, kad tu esi su jais ir su visais kenčiančiaisiais taip, tarsi stovėtumei šalia savo Sūnaus kryžiaus.“

„Dėkojame tau, mūsų Motina! Žvelgdami į tave, kuri esi be nuodėmės, galime toliau tikėti ir viltis, kad meilė nugalės blogį, tiesa – melą, atleidimas – įžeidimą ir taika – karą. Amen!“

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą 1854 m. gruodžio 8 d. paskelbė popiežius pal. Pijus IX. Po trejų metų, 1957 gruodžio 8 d., šio iškilmingo akto atminimui Romos Ispanijos aikštėje buvo pastatytas Marijos pergalės simbolis – kolona su bronzine Marijos statula. Ji pastatyta aikštėje priešais Ispanijos ambasadą, todėl ir aikštė pavadinta Ispanijos vardu.

Popiežius Pijus IX dalyvavo statulos inauguracijoje, tačiau tik nuo popiežiaus šv. Jono XXIII laikų prasidėjo tradicija pagerbti Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą popiežių apsilankymu prie Marijos statulos Ispanijos aikštėje.

Popiežius Pranciškus šio apsilankymo proga įvedė kitą naują paprotį – prieš pagerbimą Ispanijos aikštėje, pagerbti Mariją – Salus populi romani – privačiu apsilankymu prie šio Marijos atvaizdo Didžiosios Marijos bazilikos koplyčioje. (SAK / Vatican News)

 

2022 gruodžio 08, 16:25