Paieška

Popiežius Pranciškus susitikime su neįgaliaisiais ir juos lydinčiais žmonėmis Popiežius Pranciškus susitikime su neįgaliaisiais ir juos lydinčiais žmonėmis 

Popiežius: įtraukumas šalina bet kokią diskriminaciją

Popiežius Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga atskiroje audiencijoje susitiko su maždaug 100 neįgaliųjų ir juos lydinčių asmenų. Sveikinimo kalboje popiežius prašė kurti ir remti įtraukias visuomenes, pažymėjo, kad tik tokiu būdu bus įmanoma pašalinti bet kokią diskriminaciją ir konkrečiai patenkinti kiekvieno asmens poreikį jaustis pripažintu ir dalyvaujančiu.

Popiežius sakė, kad jį stebina Viešpaties pasakymas  Evangelijoje apie vestuves, į kurias kviestiniai svečiai neatėjo. Viešpats tuomet paliepė tarnams išeiti į kryžkelį ir pakviesti visus.

„Visus, visus!“ – Toks mūsų Viešpats – jis kviečia visus neatmesdamas nieko: jaunuolius, senelius, ligonius, sveikus, mažutėlius, didžiūnus, nusidėjėlius ir ne... Visus! Bažnyčia, kaip ir krikščionio širdis, yra visų namai, nieko neatmetant. Šito turime išmokti, nes dažnai esame gundomi nueiti atmetimo keliu. Ne, mūsų kelias – įtraukimo kelias. To mus išmokė Viešpats“, – sakė popiežius.

Pranciškus pripažino, kad visų pareiga užtikrinti asmenims su negalia prieigas prie pastatų ir kitų susitikimo vietų, įveikti kitokius barjerus – kalbos, fizinius ir išankstinio nusistatymo. „Tačiau vien to negana!“ – tęsė popiežius. Jis kalbėjo apie svarbą ugdyti bendrystės dvasingumą, kad visi jaustųsi priklausantys tam pačiam kūnui, tačiau kiekvienas su savo nepakartojama asmenybe. Tik šitaip kiekvienas asmuo su savo ribotumais ir talentais bus padrąsintas savo įnašu prisidėti prie bažnytinio kūno ir visos visuomenės gerovės.

Viešpats yra arti. Bažnyčios misija tęsti laike Jėzaus Kristaus artumą kiekvienai moteriai ir vyrui, ypač tiems, kurie silpni ir pažeidžiami. Jis buvo atjautus ypač tiems, kuriuos atmesdavo jo meto galingieji ir net religiniai lyderiai. Todėl kas kartą, kai krikščionių bendruomenė abejingumą perkeičia į artumą, įvyksta tikras atsivertimas. Bažnyčia turi daryti dar daugiau: ne tik perkeisti abejingumą į artumą, bet ir atmetimą į įtraukumą. Bažnyčia šitaip įgyvendina savo pranašišką misiją. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 03, 13:03