Paieška

2022 m. Ratzingerio premijų įteikimo ceremonija Vatikane 2022 m. Ratzingerio premijų įteikimo ceremonija Vatikane  

Popiežius įteikė Ratzingerio premijas

Gruodžio 1-ąją popiežius Pranciškus įteikė Ratzingerio fondo premijas dviem akademikams – prancūzų jėzuitui Micheliui Fedou, teologui, ir Josephui H. H. Weileriui iš JAV, įvairių teisinių veikalų autoriui, išpažįstančiam hebrajų religiją.

Premijų už išskirtinį intelektualinį indėlį įteikimo kalboje Pranciškus pasinaudojo proga dar kartą pabrėžti paties Josepho Ratzingerio – popiežiaus Benedikto XVI – teologinių ir kitų studijų vertę.

Pranciškus priminė, kad Benediktas XVI, tuomet dar jaunas kunigas ir profesorius, dalyvavo kaip ekspertas Vatikano II Susirinkimo darbuose ir prisidėjo prie kai kurių dokumentų turinio, vėliau tapo ilgamečiu šv. Jono Pauliaus II bendradarbiu, galiausiai pats tapo Visuotinės Bažnyčios ganytoju, pasiūliusiu gilių įžvalgų apie reformos ir tęstinumo hermeneutiką.

Pasidžiaugęs, kad visų J. Ratzingerio raštų leidimas vokiečių kalba jau eina į pabaigą, o kitomis kalbomis taip pat pasistūmėta į priekį, Pranciškus pabrėžė, jog „jo mintys nėra nukreiptos ne tik į praeitį, bet ir į vaisingą ateitį, Susirinkimo įgyvendinimą ir Bažnyčios dialogą su šiandienos pasauliu aktualiausiose ir labiausiai aptariamose srityse, tokiose kaip integralioji ekologija, žmogaus teisės, skirtingų kultūrų susitikimas“.

„Šiandien susirinkome pagerbti dviejų iškilių asmenybių už jų nuveiktus reikšmingus darbus savo studijų ir mokymo srityse. Tai skirtingos sritys, tačiau abi jos puoselėjamos Josepho Ratzingerio ir jo laikomos gyvybiškai svarbiomis“, – tęsė popiežius.

Pranciškus pabrėžė 1952 metais gimusio t. Michelio Fedou studijų, skirtų Rytų ir Vakarų Bažnyčios tėvų darbams, ypač kristologijai, vertę. Atsiremdamas į šį pagrindą prancūzų jėzuitas  taip pat pasiūlė naudingų įžvalgų ekumenizmo ir santykių su kitomis religijomis klausimais. T. M. Fedou tęsia geriausias prancūzų teologijos tradicijas, davusias iškilių mąstytojų ir drąsių, plataus akiračio ir gilių studijų, be kurių praeityje ir šiandien nebūtų buvę įmanoma daug dalykų. Popiežius palinkėjo, kad ši tradicija ir toliau vaisingai gyvuotų.

Popiežius Pranciškus pasidžiaugė, kad teisės profesorius J. Weileris tapo pirmuoju hebrajizmą išpažįstančiu mąstytoju, kuriam buvo skirta Ratzingerio premija. J. Ratzingeris nuo pat pradžių ir tvirtai, taip pat ir sunkiais momentais, siekė dialogo, susitaikymo ir draugystės tarp krikščionių bei žydų. Anot Pranciškaus, jis stengiasi eiti ta pačia kryptimi.

Popiežius Pranciškus nurodė, kad Benedikto XVI ir profesoriaus J. Weilerio požiūriai yra artimi tokiais svarbiais klausimais, kaip tikėjimo ir  dabartinės teisinės minties santykis ar religijos laisvė kultūroje, kuri linkusi religingumą išstumti į privačią sferą.  

„Popiežius Benediktas XVI šias temas visada laikė svarbiausiais tikėjimo dialogo su šiuolaikine visuomene klausimais“, – pažymėjo Pranciškus. Pasak jo, profesoriaus J. Weilerio studijos tomis pačiomis temomis ir, esant poreikiui, drąsių pozicijų užėmimas bei pasiūlymai labai pravartūs ieškant sutarimo dėl pamatinių vertybių bei sprendžiant konfliktus bendrojo gėrio labui. O tai, kad žydai ir krikščionys gali būti vieningi, yra didelės vilties ženklas.

„Šie apdovanojimai yra ne tik pelnytas pripažinimas, bet ir gairės įsipareigojimo, studijų ir gyvenimo kryptims, keliančioms pagarbą  ir nusipelnančioms būti pasiūlytomis visiems“, – sakė popiežius Pranciškus Ratzingerio premijų įteikimo ceremonijoje. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 01, 13:58