Paieška

Pranciškaus knyga „Eiti kartu“ Pranciškaus knyga „Eiti kartu“ 

Nauja popiežiaus knyga apie sinodą

Tai, ką popiežius yra sakęs apie sinodiškumą nuo savo pontifikato pradžios, pasakoja nauja Pranciškaus knyga „Eiti kartu“.

Veikalo pristatyme trečiadienį Vatikane Šventojo Sosto dienraščio „L‘Osservatore Romano“ vyriausiasis redaktorius A. Monda sakė, kad viršelio nuotraukoje pavaizduotas senasis Apijaus kelias simboliškai liudija kelią, kuriame popiežius nori matyti mus visus, – moteris ir vyrus, keliaujančius kartu.

Pristatyme dalyvavęs knygos pratarmės autorius Mario Grechas, Vyskupų sinodo sekretorius, pridūrė, kad, pagal popiežiaus mintį, mūsų ėjimas kartu – sinodiškumas – yra visiems skirtas ir naujoms idėjoms atviras ėjimas. Yra ir ypatingas dvasinis ėjimo kartu matmuo, kurio privalome neužmiršti: su mumis eina nematomas piligrimas – Jėzus. Pranciškus ragina, kad taptume sinodiškesni tam, kad sutiktume Jėzų, pažymėjo kardinolas M. Grechas.

Veikalo pristatyme kalbėjo ir įvado autorė s. Nathalie Becquart, Vyskupų sinodo pasekretorė, pasak kurios Pranciškus – sinodiškumo popiežius. Sinodiškumo tema yra pagrindinė viso jo pontifikato ašis. Šis veikalas – tarsi viso jo mokymo apie sinodiškumą sąvadas. Tačiau Pranciškus nesitenkina dėstymu, kas yra sinodiškumas, o jį įgyvendina būdu, kuriuo vykdo savo, kaip vyriausiojo Bažnyčios ganytojo, tarnystę – per dialogą ir konkretų susitikimą su žmonėmis.

Popiežiui sinodiškumas taip pat yra būdas nūdieną perduoti tikėjimą. Todėl jis kviečia susimąstyti apie tai, kad svarbu ne kurti sinodą, o tapti sinodu, pažymėjo s. N. Becquart.

„Eiti kartu. Žodžiai ir mintys apie sinodiškumą“ yra Vatikano leidykos Libreria Editrice Vaticana leidinys, platinamas Vatikano ir Italijos knygynuose. 260 puslapių knyga kainuoja 17 eurų. Joje pristatytos ir apžvelgtos svarbiausios per pastarąjį dešimtmetį popiežiaus Pranciškaus išsakytos mintys apie sinodiškumą. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 05, 12:23