Paieška

Popiežius: Gvadalupės M. Marija nori sustiprinti mūsų priklausymą Viešpačiui

„Gvadalupės Švč. M. Marija ir šiandien trokšta susitikti su mumis taip, kaip ji susitiko su Jonu Didaku Tepejako slėnyje Meksikoje“, – pasakė popiežius pirmadienio (gruodžio 12 d.) pavakare aukodamas Gvadalupės Švč. M. Marijos iškilmės Mišias Vatikane.

Dievas vadovauja žmonijos istorijai su atjauta ir gailestingumu. Jo Sūnaus atėjimas žmogaus kūne yra aukščiausia jo dieviškojo metodo dėl mūsų išganymo išraiška. Per Jėzų, gimusį iš Marijos, Amžinybė įžengė į mūsų trapųjį laiką, neatšaukiamai ir visiems laikams tapo „Dievu su mumis“, kuris eina su mumis kaip brolis ir draugas, – sakė homilijoje popiežius.

Anot Pranciškaus, prieš penkis šimtmečius, Lotynų Amerikos tautoms sudėtingu momentu, Viešpats panorėjo, kad nusivylimą, kurį sukėlė dviejų skirtingų pasaulių susitikimas, pakeistų orumo ir savigarbos susigrąžinimas bei atsivėrimas Evangelijai. Ir jis tai padarė pasiųsdamas savo Motiną Mariją, kad ji paguostų mažiausiuosius, neatmesdama nei vieno, ir kaip mylinti motina,visus globotų.

„Mes nesame vieni. Dievas ir toliau siunčia mums savo Sūnaus Motiną, o ji – Gvadalupės Valdovė – kviečia pasitikėti tikruoju Dievu ir drąsina iš naujo sustiprinti mūsų priklausymą Viešpačiui“, – pažymėjo Pranciškus.

Popiežius sakė, kad Gvadalupės iškilmė šiemet švenčiama „žmonijai sunkiu momentu, tačiau tai irgi yra išganymui tinkamas metas. Viešpats per M. Mariją mums toliau dovanoja savo Sūnų, kviečia į brolybę, kad nusigręžtume nuo savanaudiškumo, abejingumo, kliovimosi savimi, ragindamas nebedelsiant susirūpinti vieni kitais“.

Romos vyskupas prisiminė, kad šią dieną visame Amerikos žemyne prasidėjo tarpžemyninė pasirengimo Gvadalupės Švč. M. Marijos apsireiškimo įvykių 500 metų sukakties novena. Pranciškus paragino visus žemyno tikinčiuosius dalyvauti šventiniuose renginiuose, kviečiančiuose susitikti su Dievu per Gvadalupės Švč. Mergelę.

„Gvadalupės Švč. Mergelė nori pasilikti su mumis ir prašo mūsų, kad leistume jai būti mūsų Motina, kad atvertume mūsų gyvenimą jos sūnui Jėzui, priimtume jo žinią ir išmoktume mylėti taip, kaip jis.“ (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 12, 18:42