Paieška

2022 metų gruodžio 5 dieną išeistas popiežiaus pasisakymų apie Ukrainą rinkinys 2022 metų gruodžio 5 dieną išeistas popiežiaus pasisakymų apie Ukrainą rinkinys  

„Enciklika apie taiką Ukrainoje“: nepripraskime prie karo!

Nuo gruodžio 5-osios Italijos knygynuose ir skaitmeninėse platformose galima įsigyti „Encikliką apie taiką Ukrainoje“. Tiesa, kalbama ne apie tikrą Pranciškaus encikliką, bet apie italo žurnalisto Francesco Grana parengtą popiežiaus kalbų raštu ir žodžiu Ukrainos tema rinkinį: jų tiek daug, kad savo apimtimi knygelė iš tiesų prilygsta enciklikai ir, galima pridurti, kone kasdien galėtų būti papildyta.

Rinkinį apie popiežiaus mintis Ukrainos tema papildo ir pratarmė, kurią parašė pats Pranciškus. Pasak jo, karas Ukrainoje yra klausimas kiekvienam iš mūsų. Kodėl po dramatiškų pandemijos metų, po didelių sunkumų ir daugybės tragedijų atsidūrėme prieš šio beprasmiško ir šventvagiško konflikto – toks yra kiekvienas karas – siaubą? Ar galima kalbėti apie teisingą, šventą karą?

„Mes, Dievo žmonės, skelbiantys Prisikėlusiojo Evangeliją, turime pareigą šaukti tikėjimo tiesą: Dievas yra taikos, meilės ir vilties Dievas. Dievas, kuris nori, kad visi būtume broliai, kaip mokė jo sūnus Jėzus Kristus. Karo baisumai, kiekvieno karo baisumai įžeidžia švenčiausią Dievo vardą. Ir jie dar labiau jį įžeidžia, kai piktnaudžiaujant jo vardu siekiama pateisinti tokią neapsakomą beprotystę“, – rašo popiežius Pranciškus.

Vaikų, sužeistų moterų ir vyrų skundas pasiekia Dievo, kuris yra Tėvas, širdį, o mus skatina suprasti, kad kare pralaimi visi, taip pat ir karo laimėtojai. Taip pat ir tie, kurie jame nedalyvauja, ir tie, kurie gėdingai nusisuka ir nieko nedaro dėl taikos. Visi, kiekvienas pagal savo vaidmenį, turi būti taikos žmonės. Negalime apsiprasti su karu, negalime gyventi globalizuotame abejingume. 

Popiežius Pranciškus priminė II Pasaulinio karo išvakarėse paskelbtą skausmingą Pijaus XII perspėjimą, kad su taika niekas nėra prarandama, o su karu gali būti prarasta viskas, kad nesutariant tikrasis kelias yra derybos, gera valia, pagarba vienas kito teisėms. 

Pasak popiežiaus pratarmės žodžio skaitytojui, knygelė su jo mintimis yra tarsi savotiškas karo dienoraštis, išplaukęs iš širdies regint baisių tragedijų vaizdus, skaitant siaubingas kronikas apie karą Ukrainoje, bet taip pat ir iš kitų pasaulio vietų, kurios yra nepelnytai pamirštamos. Didžiausias jo troškimas – kad nesikartotų panašios baisybės. 

„Kai atkakliai meldžiamės už taiką Ukrainoje, tikrai nepailsdami, neturime priprasti prie šio karo, kaip ir prie bet kurio kito karo“, – rašo popiežius. Pasak jo, negalime leisti, kad mūsų širdys ir protai taptų nejautrūs šioms pasikartojančioms baisybėms, nukreiptoms prieš Dievą ir žmogų. Dėl jokių priežasčių pasaulyje negalime su tuo apsiprasti, tarsi trečiasis pasaulinis karas dalimis, mūsų akyse dramatiškai virstantis trečiuoju visuotiniu pasauliniu karu, būtų savaime suprantamas.

„Melskimės už taiką! Dirbkime dėl taikos! Esame tikri, kad Viešpats Jėzus, Taikos Kunigaikštis, dovanos Ukrainai ir visam pasauliui, ypač ten, kur vis liepsnoja karo židiniai, Velykų ryto aušrą“, – kviečia Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

 

2022 gruodžio 05, 13:27