Paieška

Popiežius priėmė Tarptautinės teologijos komisijos narius Popiežius priėmė Tarptautinės teologijos komisijos narius 

Popiežius teologams: ištikimybė tradicijai turi būti kūrybinga

Ketvirtadienio, lapkričio 24 d., rytą popiežius Pranciškus priėmė į kasmetinį posėdį susirinkusius Tarptautinės teologijos komisijos narius.

Tarptautinė teologijos komisija buvo įkurta 1969 m. kaip patariamoji institucija, susijusi su Tikėjimo mokymo kongregacija. Pagal statutą, komisijos pirmininkas yra Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas (šiuo metu kardinolas Luisas Francisco Ladaria Ferrer SJ). Komisiją sudaro trys dešimtys teologų, kuriuos, Tikėjimo mokymo dikasterijos siūlymu, skiria popiežius.

Sveikindamas teologus, popiežius paminėjo sferas, į kurias šiuo metu yra susitelkęs komisijos darbas: pirmoji – Nikėjos Susirinkimo kristologinio tikėjimo išpažinimo aktualumas praėjus 1700 metų nuo jo paskelbimo; antroji – kai kurių šiandien kylančių antropologinių klausimų, turinčių lemiamos reikšmės žmonijos gyvenimui, nagrinėjimas žmonijos išganymo plano šviesoje; trečioji – šiandien kaskart aktualesnė kūrinijos teologija.

Popiežius prašė teologų savo darbe laikytis trijų svarbių taisyklių. Pirmoji – tai kūrybinga ištikimybė tradicijai.  Reikia su tikėjimu ir meile prisiimti įsipareigojimą stropiai ir atvirai vykdyti teologų tarnystę, įsiklausyti į Dievo žodį, į Dievo tautos sensus fidei, į Bažnyčios mokymą ir į charizmas bei laiko ženklus, siekti, padedant Šventajai Dvasiai, apaštališkosios  tradicijos pažangos. Pasak popiežiaus, tradicija yra ateities garantas, o ne muziejinis eksponatas. Bažnyčia auga iš apačios į viršų, kaip medis, nuo šaknų. Šiandien kyla didelis pavojus, kad gali būti einama kita kryptimi – atgal.

Antrasis siūlymas – gilinant teologiją ir siekiant įkultūrinti Evangeliją reikia labiau atsiverti įvairių disciplinų indėliui, konsultuotis su ekspertais, taip pat ir nekatalikais. Tarpdisciplininė prieiga padės geriau suprasti tyrimo objektą, nagrinėti  jį iš įvairių pozicijų.

Galiausiai, trečiasis popiežiaus paminėtas dalykas – kolegialumas, kuris įgyja ypatingą svarbą ir gali tapti labai svarbiu indėliu dabartinio sinodinio kelio proceso kontekste. Bažnyčios sinodalumas įpareigoja teologus vykdyti savo tyrimus vis sinodiškiau, ugdyti gebėjimą atidžiau klausytis, daugiau kalbėtis, su įžvalgumu integruoti kitų indėlį. Popiežius paminėjo skirtumus tarp teologo ir katecheto tarnysčių. Katechetas turi perduoti teisingą ir sveiką doktriną. Teologas rizikuoja žengti toliau. Jei prireiks – Bažnyčios Magisteriumas jį sustabdys. Tačiau katechezėje niekada neturi būti naudojamos naujos doktrinos, dėl kurių nesame iki galo tikri. Popiežius pridūrė, kad apie šį skirtumą tarp teologo ir katecheto pašaukimų kalba jau šv. Ignacas Lojola.

„Linkiu jums ramaus ir vaisingo darbo įsiklausymo, dialogo ir bendruomeninio įžvalgumo dvasioje“, – linkėjo popiežius Tarptautinės teologijos komisijos nariams. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 24, 13:48